Dodatek on-line Archiwum


Bezkręgowce
Amatorska hodowla skorpionów. Cz. I
Amatorska hodowla skorpionów. Cz. II
Amatorska hodowla skorpionów. Cz. III
Czyściciele. Cz. I
Czyściciele. Cz. II
Czy zamieranie pszczół w Polsce to problem wciąż aktualny?
Hodowla chrząszczy - hobby dla cierpliwych. Cz. I
Hodowla chrząszczy - hobby dla cierpliwych. Cz. II
Hodowla liśćców Phyllium na przykładzie liśćca strzałkowego P. jacobsoni
Hodowla szarańczaków patyczakowatych (Proscopia sp.)
Hodowla szarańczy
Hodowla ślimaków achatina ( Achatina achatina)
Hodowla świerszczy
Jestem uczulony na... karaczana?
Karaczany - może nie najpiękniejsze, ale jakże interesujące
Karaczan argentyński (Blaptica dubia) - cała prawda o tym niezwykłym owadzie
Karaczan madagaskarski (Gromphadorhina portentosa)
Krewetki w akwarium słodkowodnym. Cz. I
Krewetki w akwarium słodkowodnym. Cz. II
Mącznik młynarek (Tenebrio molitor) - uniwersalna karmówka dla większości zwierząt terrariowych
Modliszki (Mantodea). Cz. III. Żywienie i warunki utrzymywania modliszek w niewoli
Modliszki (Mantodea). Cz. II. Wybrane aspekty biologii i behawioru modliszek utrzymywanych w niewoli
Modliszki (Mantodea). Cz. IV. Rozród modliszek w niewoli. Mantis religiosa - gatunek rodzimy
Najczęściej spotykane owady karmowe
Pachnoda marginata - wspaniały owad dla początkujących
Patyczak gigant - zdumiewający owad - klejnot w hodowli
Polubić pszczoły. Cz. III
Polubić pszczoły. Cz. II. Kilka słów o biologii rodziny pszczelej i o tym, kto może zostać pszczelarzem, a kto powinien unikać pszczół, czyli o alergii na jad pszczeli
Polubić pszczoły. Cz. IV
Polubić pszczoły. Cz. IX. O rabunkach w pasiece, które są niezwykle groźne ze względu na rozprzestrzenianie się chorób, oraz o poszerzaniu gniazda rodziny pszczelej.
Polubić pszczoły. Cz. V
Polubić pszczoły. Cz. VI
Polubić pszczoły. Cz. VIII. O przeglądach i technice ich wykonywania oraz o zasadach łączenia rodzin
Polubić pszczoły. Cz. VII. O poidle dla pszczół i warunkach jego skutecznego działania oraz znaczeniu wody w życiu rodziny pszczelej. A także o zachowaniu się pszczelarzy i osób postronnych w pasiece oraz bezpieczeństwie i higienie pracy w pasiece
Polubić pszczoły. Cz. X.
Polubić pszczoły. Cz. XI
Polubić pszczoły. Cz. XII
Polubić pszczoły. Cz. XIII
Polubić pszczoły. Cz. XIV. O potrzebie i metodach wymiany matek pszczelich w rodzinach
Polubić pszczoły. Cz. XV. O łatwych sposobach wychowu matek pszczelich na własne potrzeby
Polubić pszczoły Dlaczego o pszczołach w dodatku on-line MW i dla kogo te groźne (czyżby?) owady?
Preferencje pokarmowe karaczana tureckiego Blatta lateralis (F. Walke)
Przepisy prawne dotyczące pszczelarstwa
Przyczyny ginięcia pszczół w Polsce i na świecie
Ptaszniki - początki hodowli i najpopularniejsze gatunki
Ptasznik - najważniejsze problemy hodowlane
Ptasznik - rozród w niewoli
Straszyki - najczęściej hodowane owady z rzędu Phasmatodea
Straszyk diabelski (Peruphasma schultei)
Systematyka i morfologia modliszek (Mantodea). Cz. I
Szarańcza fioletowa (Tropidacris collaris)- hodowla i problemy
Warroza - najgroźniejsza choroba rodzin pszczelich i sposoby ich leczenia
Zmysł wzroku i jego zaburzenia u modliszek (Mantodea). Cz. I
Zmysł wzroku i jego zaburzenia u modliszek (Mantodea). Cz. II
Biznes i prawo
Aspekty prawne hodowli żółwi i innych zwierząt terrariowych. Cz. II
Aspekty prawne hodowli żółwi i innych zwierząt terrariowych Cz. III. Gatunki niebezpieczne
Aspekty prawne hodowli żółwi i innych zwierząt terrariowych - CITES. Cz. I
Chodząca wołowina
Czynności poprzedzające założenie zakładu leczniczego dla zwierząt
Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna - aspekty prawne prowadzenia
Historyczne ujęcie problemu walki z wścieklizną w przepisach prawa polskiego w latach 1927-1997
Jak napisać umowę spółki cywilnej lekarzy weterynarii - praktyczne wskazówki
Jak uniknąć posiadania kasy fiskalnej?
Jak ustrzec się przed nieprawidłowościami w wystawianiu recept i nie bać się kontroli?
Jak założyć krematorium dla zwierząt - wymagania, decyzje, zezwolenia
Kasy rejestrujące - zwolnienie dla usług weterynaryjnych do końca 2008 roku
Lekarz weterynarii a zwalczanie wścieklizny
Nazwa i oznaczenie zakładu leczniczego dla zwierząt
Nie tylko CITES, czyli inne aspekty prawne związane z terrarystyką
Obligatoryjna przynależność do samorządu zawodowego zgodna z Konstytucją
Obowiązki informacyjne lekarzy weterynarii a prawo właściciela zwierzęcia do pełnej informacji
Obowiązki właścicieli zakładów leczniczych dla zwierząt wynikające z nowelizacji ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi
Ochrona i poufność dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej - komu lekarz może udostępnić dokumentację?
Odmowa wpisu do ewidencji - jak się odwołać od decyzji?
Odpady weterynaryjne w zakładzie leczniczym dla zwierząt - postępowanie, obowiązki ewidencyjne
Odpady weterynaryjne - jak uzyskać decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami w zakładzie leczniczym dla zwierząt?
Odpowiedzialność lekarza weterynarii za rzeczy pozostawione w poczekalni
Paszporty dla zwierząt
Pisemna zgoda na zabieg nie zawsze uchroni lekarza przed roszczeniami odszkodowawczymi
Podatek czy opłata od posiadania psów?
Postępowanie lekarza weterynarii w przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę
Postępowanie z odpadami weterynaryjnymi w zakładach leczniczych dla zwierząt
Prawne aspekty odpowiedzialności w zakładzie leczniczym dla zwierząt
Prawo wykonywania zawodu - odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu - zasady przyznawania i stwierdzania utraty
Procedura postępowania w przypadku kontaktu zwierzęcia ze zwierzętami podejrzanymi lub chorymi na wściekliznę
Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji a praktyka lekarsko-weterynaryjna
Recepty - jak prawidłowo je wystawiać?
Regulacje prawne zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Skutki niepłacenia składki członkowskiej przez lekarza weterynarii
Specjalizacja lekarzy weterynarii - obecny stan prawny i proponowane zmiany
Spółka cywilna lekarzy weterynarii - zasady przekształcania, rozwiązania, podziału majątku spółki oraz rozliczenia między wspólnikami
Spółka partnerska lekarzy weterynarii - jak ją utworzyć, reprezentacja i odpowiedzialność wspólników oraz rozwiązanie spółki
Spór z klientem - sąd czy ugoda?
Sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych - wymagania dla lokalu
Standardy świadczenia usług weterynaryjnych - praktyka w terenie bez rejestracji zakładu leczniczego dla zwierząt?
Tablice informacyjne w zakładzie leczniczym dla zwierząt - jakie informacje powinny zawierać?
Usługi weterynaryjne w świetle przepisów polskiego prawa
Ustawa o ochronie zwierząt - omówienie najistotniejszych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r.
Uznawanie kwalifikacji nabytych w Polsce w innych krajach Unii Europejskiej
Warunki prawne prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt
Wspólnotowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące nadzoru nad salmonelozami u drobiu
Wymagania dla aparatów rtg na potrzeby diagnostyki weterynaryjne
Wymagania dla hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych
Wymagania dla lecznic weterynaryjnych
Wymagania dla przychodni weterynaryjnych w zakresie BHP
Wymagania ogólnoprzestrzenne i sprzętowe dla gabinetów weterynaryjnych
Wymagania prawne dla gabinetów weterynaryjnych
Zabezpieczenia w paszportach dla zwierząt - zalecenia Komisji Europejskiej
Zakład leczniczy dla zwierząt - czy działalność weterynaryjna może być prowadzona tylko w tej formie?
Założenie kliniki weterynaryjnej - informacje dla lekarzy weterynarii
Zarys procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej
Zgoda na zabieg lekarsko-weterynaryjny - ustna czy pisemna?
Zmiana siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt
Zwierzę jako osoba - zmiany w postrzeganiu zwierząt w świetle prawa
Drób
Bażant łowny - ptak godny uwagi
Cechy jaja ptaków w aspekcie uzyskiwanych wskaźników wylęgowości piskląt
Chów perlic
Czynniki wpływające na wyniki wylęgowości piskląt
Dobrostan jako ważny element obecnej produkcji drobiarskiej
Jajo paleognatycznych - pokaźna porcja składników odżywczych
Jakich informacji może dostarczyć analiza podstawowych wskaźników hematologicznych i parametrów biochemicznych krwi ptaków?
Jak zachować i przedłużyć wylęgowe właściwości jaj
Jak zachować i przedłużyć wylęgowe właściwości jaj. Cz. II
Kolory skorupek jaj kurzych
Mieszańce międzyrodowe i międzyliniowe przeznaczone do produkcji jaj i mięsa w roku 2005
Paleognatyczne - miejsce w systematyce. Cz. I
Porównanie różnych systemów utrzymania drobiu. Cz. I
Porównanie różnych systemów utrzymania drobiu. Cz. II
Produkcja jaj spożywczych
Przepiórka - najmniejszy, fascynujący gatunek drobiu
Rodzaj i jakość ściółki a wyniki produkcyjne i zdrowotność kurcząt brojlerów - artykuł przeglądowy
Stanowisko w systematyce, występowanie w naturze i biologia bezgrzebieniowców użytkowych. Cz. III. Nandu
Stanowisko w systematyce, występowanie w naturze i biologia bezgrzebieniowców użytkowych. Cz. II. Struś
Stanowisko w systematyce, występowanie w naturze i biologia bezgrzebieniowców użytkowych. Cz. I. Emu
Stres termiczny w chowie drobiu - skutki i zapobieganie
Ubarwienie kur dziedziczone allelami serii e
Użytkowanie mięsne drobiu, charakterystyka materiału przeznaczonego do produkcji, podstawowe zasady chowu. Cz. I
Użytkowanie mięsne drobiu, charakterystyka materiału przeznaczonego do produkcji, podstawowe zasady chowu. Cz. II. Potrzeby pokarmowe młodego drobiu rzeźnego
Warunki środowiskowe jako istotny element kształtujący produkcję i zdrowotność drobiu
Wpływ iniekcji witamin in ovo na wskaźniki wylęgowości i jakość piskląt
Płazy i gady
Agama błotna w domu
Agama brodata w domu
Aklimatyzacja i odchów żółwi - nowe spojrzenie na potrzeby tej grupy zwierząt. Cz. I
Aklimatyzacja i odchów żółwi - nowe spojrzenie na potrzeby tej grupy zwierząt. Cz. II
Aksolotle - chów i hodowla w niewoli
Australijskie pytony dywanowe (Morelia spilota sp.)
Bazyliszki - jaszczurki, którym lepiej nie patrzeć w oczy
Biczogony - jaszczurki z serca pustyni
Boa dusiciel ( Boa constrictor) w domowym terrarium
Charakterystyka morfologiczna i filogenetyczna oraz praktyczne aspekty chowu Pelomedusa subrufa i Pelusios castaneus
Chów i hodowla węży zbożowych (Pantherophis guttatus)
Czynniki wpływające na inkubację gadzich jaj
Dla kogo iguana?
Długowieczność? Kilka słów na temat wieku żółwi
Domowe książeczki zdrowia - karty hodowlane
Droga do sukcesu w rozmnażaniu Phelsuma madagascariensis grandis
Dymorfizm płciowy u żółwi, czyli jak poprawnie określić płeć posiadanego gada
Emydura czerwonobrzucha (Emydura subglobosa) w warunkach chowu amatorskiego
Etyczne aspekty żywienia gadów
Felsuma madagaskarska w terrarium
Gekon lamparci (Eublepharis macularius) - chów i hodowla w domowym terrarium
Jak dochować się młodych agam brodatych?
Jak postępować ze scynkami w terrarium
Jak prawidłowo hodować najpopularniejsze żółwie wodne?
Jaszczurka tęczowa - chów i hodowla w terrarium
Jaszczurki rodzaju Lemanctus i Corytophanes
Kameleon jemeński - podstawowe warunki chowu i hodowli
Komplikacje w rozrodzie żółwia hełmogłowego (Pelomedusa subrufa, Lacépède 1788) w niewoli - opis przypadku
Kumak dalekowschodni (Bombina orientalis)
Lancetogłowy. Węże z rodzaju Lampropeltis - biologia, zasady chowu i hodowli
Mieszańce północnoamerykańskich węży z rodziny połozowatych (Colubridae)
Nagminne błędy w opiece nad gadami, czyli o czym zapominać nie wolno
Nie tylko POTZ - wpływ środowiska na leczenie gadów
Odmiany barwne gekonów lamparcich
Pelomedusidae - żółwie nieznane?
Phelsuma klemmeri (SEIPP, 1991) - chów i hodowla
Phelsuma seippi - chów i rozmnażanie w niewoli
Phelsuma standingi (Methuen & Hewitt, 1913) w naturze i w hodowli
Płazy z rodziny Pipidae - przegląd gatunków
Pojedynczo czy też w grupie? Dylemat moralny przy chowie żółwi oraz innych gadów. Cz. II. Żółwie lądowe
Pojedynczo czy też w grupie? Dylemat moralny przy chowie żółwi oraz innych gadów. Cz. I. Żółwie wodno-lądowe
Prawdy i mity o żywieniu najpopularniejszych gatunków żółwi lądowych
Pytony - zasady chowu i hodowli
Racjonalne żywienie płazów i gadów. Cz. I
Racjonalne żywienie płazów i gadów. Cz. II
Rola urządzeń pomiarowo-kontrolnych w chowie i hodowli gadów
Rozmnażanie północnoamerykańskich węży z rodziny Colubridae w warunkach hodowli. Cz. I
Rozmnażanie północnoamerykańskich węży z rodziny Colubridae w warunkach hodowli. Cz. II
Rozmnażanie północnoamerykańskich węży z rodziny Colubridae w warunkach hodowli. Cz. III
Roztocze u gadów - walka z podstępnym wrogiem
Rzekotka australijska (Litoria caerulea)
Schronisko inne niż wszystkie
Szyszkowiec tropikalny w terrarium
Terrarystyczne nostalgie - zapomniane gatunki sprzed lat
Traszka chińska i japońska - chów i hodowla w niewoli. Cz. I
Traszka chińska i japońska - chów i hodowla w niewoli. Cz. II
Utrzymanie czystości w akwarium z żółwiami wodnymi
Warany - zarys biologii i domowego chowu
Wąż Diony - niedoceniony wąż ze Wschodu
Wąż śmierdziel Elaphe carinata (Gunther, 1864)
Węże jadowite w polskich hodowlach amatorskich - fakty i mity
Węże - warunki chowu i hodowli
Wpływ warunków utrzymania na kondycję gadów. Cz. I
Wpływ warunków utrzymania na kondycję gadów. Cz. II
Wszystko co chcielibyśmy wiedzieć o rozmnażaniu gekona lamparciego (Eublepharis macularius)
W małym ciele wielki duch - podstawowe wiadomości o anolisach. Cz. I
W małym ciele wielki duch - podstawowe wiadomości o anolisach. Cz. II
Zasady hibernacji gadów
Zimowanie żółwi wodno-lądowych
Żaby rogate (Ceratophrys spp.) w chowie amatorskim
Żółwie lądowe
Żółwie lądowe (Testudinidae) - miniprzewodnik do rozpoznawania gatunków najczęściej spotykanych w handlu
Żółwie wcale nie do akwarium
Żółwie wodno-lądowe - miniprzewodnik do rozpoznawania gatunków najczęściej spotykanych w handlu. Cz. II
Żółwie wodno-lądowe - miniprzewodnik do rozpoznawania gatunków najczęściej spotykanych w handlu. Cz. I. Żółwie wodne
Żółwiowe całoroczne oczko wodne - to prostsze, niż myślisz
Żółw wonny - alternatywa pośród żółwi wodno-lądowych
Żywienie gadów w terrarium. Cz. III. Żywienie węży
Żywienie gadów w terrarium. Cz. II. Żywienie jaszczurek roślinożernych
Żywienie gadów w terrarium. Cz. I. Żywienie jaszczurek drapieżnych
Żywienie gekonów lamparcich
Żywienie nadrzewnych gatunków dusicieli
Żywienie żółwi lądowych w okresie jesienno-zimowym
Psy
Akita - pies przynoszący szczęście
Antropomorfizacja psów
Border collie - idealny pies dla ludzi aktywnych
Budowanie dobrych relacji z psem
Chart afgański - rozumny pies
Czy u psów występuje ADHD?
Czy właściwa socjalizacja szczeniąt wpływa na ich późniejszy behawior?
Czy wolno kopiować psom uszy i ogony?
Dla kogo i jaki pies?
Dobry treser pilnie poszukiwany
Dog argentyński - spełnienie oczekiwań
Dziecko i pies
Fila brasileiro - rekomendacja wyjątkowej rasy psów
Gdzie problem agresji psów?
Hodowla psów rasowych - podstawowe informacje z zakresu rozrodu. Cz. I
Hodowla psów rasowych - podstawowe informacje z zakresu rozrodu. Cz. II
Hodowla psów rasowych - podstawowe informacje z zakresu rozrodu. Cz. III
I grupa FCI - owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła
Jaki pies dla kogo? Cz. I
Jaki pies dla kogo. Cz. II
Jaki pies dla kogo. Cz. III
Jaki pies dla kogo. Cz. IV
Jaki pies dla kogo. Cz. V
Jaki pies dla kogo. Cz. VI
Jaki pies dla kogo. Cz. VII
Jak postępować z psem użytkowym. Cz. I
Jak postępować z psem użytkowym. Cz. II
Jak postępować z psem użytkowym. Cz. III
Jak uniknąć błędów w kontakcie z własnym psem? Cz. I
Jak uniknąć błędów w kontakcie z własnym psem? Cz. II
Jak uniknąć tragedii
Jak wybrać psa odpowiadającego naszym potrzebom?
Jak wykorzystać umiejętności psa użytkowego na miejscu prawdziwego zdarzenia. Cz. I
Jak wykorzystać umiejętności psa użytkowego na miejscu prawdziwego zdarzenia. Cz. II
Kilka porad behawioralnych dla właścicieli psów. Cz. I. Szczenię w domu
Kolejna tragedia
Kontrowersje wokół chartów
Kynologia od podszewki
Leczymy psy rasowe - co jeszcze warto wiedzieć
Lekarz weterynarii jako biegły sądowy z zakresu kynologii
Miłość do psów czy do pieniędzy?
Modelowanie zachowań - sposób uczenia i terapia
Mój pies załatwia się w mieszkaniu...
Nagie psy
Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z psem
Najmniejsi przedstawiciele psiego rodu
Najpotężniejsze psy świata
Naturalne metody szkolenia
Nekropolie dla psów - konieczność czy sentyment?
Niepożądane nawyki u psów oraz sposoby ich usuwania. Cz. I
Niepożądane nawyki u psów oraz sposoby ich usuwania. Cz. II
Niepożądane nawyki u psów oraz sposoby ich usuwania. Cz. III
Nie poprawiajmy psów
Ocena psów na międzynarodowych wystawach. Blaski i cienie kynologii
Owczarek środkowoazjatycki, wołkodaw - "dusiciel wilków"
O socjalizacji raz jeszcze
Pies, euforia, rozczarowanie
Pies i inne zwierzęta
Pies i otoczenie
Pies, osobowość, zachowanie
Pies w samochodzie - udar cieplny, znamiona znęcania się
Pies - trudna decyzja i problem społeczny (artykuł do dyskusji)
Pięć polskich ras psów. Cz. I
Pięć polskich ras psów. Cz. II
Podstawowe aspekty porozumienia z psem
Pogryzienia ludzi przez psy - czy można tego uniknąć?
Po co nam pies użytkowy
Przygotowanie psa do pracy węchowej. Cz. I
Przygotowanie psa do pracy węchowej. Cz. II
Przygotowanie psa do pracy węchowej. Cz. III. Tropienie śladu
Przygotowanie psa do pracy węchowej. Cz. IV. Praca na obcym śladzie
Przygotowanie psa do pracy węchowej. Cz. V. Poszukiwanie przedmiotów i osób
Psia diagnoza
"Psi krajobraz" a nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. 2011 r. nr 230, poz. 1373)
Psy agresywne z mocy ustawy i pozostałe...
Psy znanych ludzi
Rozwój psychiczny rottweilera
Smalec z psów - wyraz podłości czy lek?Głos w dyskusji
Szpice europejskie - problemy ze wzorcami ras i ich interpretacją. Cz. I
Szpice europejskie - problemy ze wzorcami ras i ich interpretacją. Cz. II
"Śmierdzący" temat...
Tak miło wyglądał, a użarł...
Tradycyjne czy bezstresowe
Udział psów w historii ludzkości
Umaszczenie,pigmentacja psów
Whippet - rasa o dużych zdolnościach adaptacyjnych
Wilk, wilczur, owczarek alzacki
Zdrowie psa zdrowiem jego pana
Ryby
Aktualne problemy w ochronie zdrowia ryb
Akwarium słodkowodne krok po kroku. Cz. III. Woda w akwarium
Akwarium słodkowodne krok po kroku. Cz. II. Urządzanie wnętrza - dekoracje i rośliny
Akwarium słodkowodne krok po kroku. Cz. IV. Ryby akwariowe
Akwarium słodkowodne krok po kroku. Cz. I. Zbiornik i jego wyposażenie techniczne
Akwarium słodkowodne krok po kroku. Cz. VI. Kłopoty w akwarium - "plagi" i podstawowe choroby ryb
Akwarium słodkowodne krok po kroku. Cz. V. Opieka nad akwarium
Brzanka - najsłabiej poznany gatunek krajowej ichtiofauny
Dywagacje na temat rozmnażania ryb akwariowych
Gatunki obce i inwazyjne w polskiej ichtiofaunie. Dlaczego są problemem?
Mobilna wylęgarnia i polowa podchowalnia ryb
Morskie akwarium rafowe. Cz. III. Zakładanie akwarium - krok po kroku
Morskie akwarium rafowe. Cz. II. Woda morska i „żywa skała”
Morskie akwarium rafowe. Cz. IV. Koralowce w akwarium - koralowce miękkie
Morskie akwarium rafowe. Cz. IX. Ryby do akwarium rafowego (cz. 2)
Morskie akwarium rafowe. Cz. I. Zbiornik i urządzenia techniczne
Morskie akwarium rafowe. Cz. VIII. Ryby do akwarium rafowego (cz. 1)
Morskie akwarium rafowe. Cz. VII. Skorupiaki i szkarłupnie w akwarium
Morskie akwarium rafowe. Cz. VI. Skorupiaki w akwarium
Morskie akwarium rafowe. Cz. V. Koralowce w akwarium - koralowce twarde
Rozród ryb stawowych w warunkach kontrolowanych. Jaź Leuciscus idus(L.)
Rozród ryb stawowych w warunkach kontrolowanych. Karp Cyprinus carpio (L.)
Rozród ryb stawowych w warunkach kontrolowanych. Lin Tinca tinca(L.)
Rozród ryb stawowych w warunkach kontrolowanych. Sum europejski Silurus glanis (L.)
Rozród ryb żyworodnych w akwarium. Cz. II. Rodzina żyworódkowate i różnoszczękowate
Rozród ryb żyworodnych w akwarium. Cz. I. Rodzina piękniczkowate
Ryby tarła jesiennego - koregonidy
Strzebla błotna w Polsce - występowanie, ochrona, biologia
Trudna sztuka żywienia ryb karpiowatych w akwakulturze
Wpływ diety (pasza przemysłowa v. pokarm naturalny) na skład chemiczny ciała u młodych stadiów ryb karpiowatych
Zarys żywienia dorosłych ryb akwariowych
Zwierzęta futerkowe
Amatorska hodowla tchórzofretek. Cz. I
Amatorska hodowla tchórzofretek. Cz. III
Amatorska hodowla tchórzofretek. Cz. II. Zakup tchórzofretki
Aspekty zdrowotne mięsa króliczego oraz parametry jakościowe uwzględniające rasę królików
Badania na temat dopuszczalnego stopnia spokrewnienia w populacji królików
Błędy żywieniowe przyczyną niedomagań zdrowotnych królików
Hodowla lisów. Cz. II. Popyt, eksport, koniunktura
Hodowla lisów. Cz. I. Popularność dwóch gatunków
Hodowla norek. Cz. II. Sukces reprodukcyjny
Hodowla norek. Cz. I. Szlachetne mięsożerne
Intensyfikacja rozrodu królików poprzez ich unasienianie
Króliki miniaturowe. Cz. I
Króliki miniaturowe. Cz. II
Królik - nieznany czy znany? Cz. II. Świat
Królik - nieznany czy znany? Cz. I. Polska
Najczęstsze problemy w przydomowym rozrodzie królików
Niektóre dodatki paszowe dla królików
Niektóre uwagi o historii, pochodzeniu, biologii i hodowli nutrii
Niektóre uwarunkowania produkcyjne związane z chowem królików w sektorze drobnotowarowym
Niepożądane nawyki (narowy) królików przyczyną zmniejszenia ich wartości użytkowej
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. III. Lisy pospolite białoszyjne
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. II. Lisy pospolite pastelowe
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. IV. Nutrie
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. I. Króliki popielniańskie białe
Podstawowe czynniki kształtujące mikroklimat w pomieszczeniach fermy króliczej
Prawidłowe żywienie królików utrzymywanych jako zwierzę towarzyszące
Przyczyny brakowania samic króliczych ze stada
Rozród - ważny okres w życiu szynszyla
Szop w domu - przyjaciel czy utrapieniec? Cz. II. Żywienie i utrzymanie
Szop w domu - przyjaciel czy utrapieniec? Cz. I. Systematyka i opis gatunku
Szynszyle - najważniejsze aspekty hodowlane
Wpływ czynników środowiskowych na wyniki rozpłodu królików
Wpływ rasy i warunków utrzymania na mleczność samic króliczych
Wybrane zagadnienia z odchowu królicząt
Wykorzystanie zielonki w żywieniu królików utrzymywanych w warunkach małych ferm przyzagrodowych
Żywienie szynszyli