Systematyka i morfologia modliszek (Mantodea). Cz. I


Mgr inż. Bartosz Kierończyk1, mgr inż. Mateusz Rawski1, Jakub Długosz1, inż. Damian Zieliński2, dr inż. Damian Józefiak1
1 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie chowem i hodowlą modliszek w warunkach terraryjnych. Rynek zoologiczny oferuje wyszukane gatunki stawonogów z całego świata. Są to zarówno zwierzęta dla początkujących terrarystów - proste w utrzymaniu, jak i owady nietypowe pod względem wymagań, często niemające opisu naukowego. Niestety wiedza nabywców dotycząca biologii oraz utrzymania modliszek jest często niewystarczająca do zapewnienia im należytych warunków. Wynika to z braku dostępu do rzetelnych danych literaturowych z zakresu chowu i hodowli tych zwierząt oraz opierania się na niepotwierdzonych informacjach zamieszczanych na forach internetowych.

Równocześnie nie powinno się dezawuować wiedzy i doświadczenia czołowych hodowców prywatnych, którzy niekiedy jako pierwsi mają kontakt z nowo odkrywanymi i poznawanymi gatunkami bezkręgowców. Artykuł ten ma na celu przybliżenie wymagań i niektórych aspektów biologii tych fascynujących stworzeń, jak i przekazanie doświadczenia dotyczącego ich chowu.


Systematyka i morfologia

Rząd modliszki (Mantodea) obejmuje 15 rodzin (Mantoididae, Chaeteessidae, Metallyticidae, Amorphoscelidae, Eremiaphilidae, Acanthopidae, Hymenopodidae, Liturgusidae, Tarachodidae, Thespidae, Iridopterygidae, Mantidae, Toxoderidae, Sibyllidae, Empusidae), 48 podrodzin oraz 434 rodzaje. Dotychczas opisano około 2300 gatunków modliszek (Ehrmann, 2002).

Sandler w 1990 roku odnotowywał ich tylko 2000. Świadczy to o ciągłym odkrywaniu nowych gatunków w różnych częściach globu i sugeruje, że obecnie, po 10 latach od powstania najczęściej cytowanych prac opisujących bogactwo rzędu Mantodea, liczba poznanych gatunków modliszek może przekraczać ...