Czy zamieranie pszczół w Polsce to problem wciąż aktualny?


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W mediach nie ustają próby zainteresowania społeczeństwa masowym ginięciem pszczół. Intensywnie eksploatuje się hasło wypowiedziane rzekomo przez Einsteina: "Jeśli na świecie zabraknie pszczół, nam, ludziom, pozostaną najwyżej 4 lata życia". Ustalono, że Einstein nie jest autorem tej wypowiedzi, ale należy przyznać, że przytoczone stwierdzenie pobudza naszą wyobraźnię. I choć nie jest w pełni prawdziwe, gdyż pszczoły swym zapylaniem odpowiadają za wytworzenie zaledwie 1/3 żywności na świecie, to nasze życie bez tych owadów byłoby nijakie. Po pierwsze skazani bylibyśmy na monodietę, w przeważającej części zbożową, gdyż nie byłoby 90% owoców. Po drugie zaś świat nie byłby tak piękny, kolorowy i ukwiecony, jaki jest za sprawą pszczół. Czy więc wymieranie pszczół to problem wciąż bardzo aktualny, a jeśli tak, to co robić, aby temu zaradzić?

Ostatnia zima - ciepła, wilgotna i deszczowa, która na dobre rozpoczęła się dopiero w II dekadzie stycznia 2012 roku, też nie sprzyjała dobrej zimowli. Nienaturalnie długotrwały wychów czerwiu, trwający do początku stycznia, spowodował bardzo intensywne namnożenie się roztoczy Varroa. W połączeniu z wyczerpywaniem się pszczół powodowanym koniecznością wychowu czerwiu i występującą wilgocią oraz nadmiernym zużyciem pokarmu, w wielu rejonach kraju spowodował ubytki pszczół o nasileni...