Polubić pszczoły. Cz. XV. O łatwych sposobach wychowu matek pszczelich na własne potrzeby


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Proponuję taki sposób wychowu matek, który pozwala na uzyskanie dużej liczby matek dobrej jakości w sposób prosty, ale przemyślany i zaplanowany. Ma to duże znaczenie w organizowaniu wielu czynności w gospodarce pasiecznej, takich jak unasienianie i wymiana matek, termin i sposób wykonywania odkładów. Pozwala również w krótkim czasie na poprawę użytkowanego pogłowia pszczół, co zaowocuje wymiernymi korzyściami produkcyjnymi.

Przedstawiony sposób wychowu matek obejmuje kolejno takie zagadnienia jak:

- zakup matki reprodukcyjnej

- przygotowanie niezbędnego sprzętu

- przekładanie larw

- przygotowanie rodziny wychowującej

- brakowanie i znakowanie matek.


Zakup matki reprodukcyjnej

Omówiona poprzednio charakterystyka ras ułatwia podjęcie decyzji o wyborze odpowiednich pszczół do własnej pasieki po uwzględnieniu rodzaju pożytków, gospodarki pasiecznej, intensywności eksploatacji rodzin pszczelich oraz posiadanych umiejętności.

Zakupioną matkę reprodukcyjną należy poddać z całą ostrożnością do wcześniej osieroconej, zdrowej rodziny pszczelej lub do silnego odkładu. Przy poddawaniu cennych matek poleca się zastosowanie jednoplastrowego izolatora wykonanego z gęstej siatki, do którego wstawia się plaster z czerwiem na wygryzieniu (tzw. czerw wąsaty) i pokarmem. Wybrany plaster należy dokładnie omieść ze wszystkich pszczół i przed zamknięciem izolatora wpuścić ostrożnie do środka matkę. Najbezpieczniej wykonać tę czynność w pomieszczeniu. W ten sposób zapobiegamy rabunkom i ewentualnej ucieczce cennej matki. Wygryzające się młode pszczoły w izolatorze przyjmą i zaopiekują się poddaną matką, która wkrótce rozpocznie składanie jajeczek. Po rozpoczęciu czerwienia matkę wypuszczamy, a izolator usuwamy z gniazda.

Zadaniem matki reprodukcyjnej jest produkowanie larw do wychowu matek. Dlatego tak cenn...