Polubić pszczoły. Cz. XIV. O potrzebie i metodach wymiany matek pszczelich w rodzinach


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wymiana matek pszczelich jest podstawową koniecznością w gospodarce pasiecznej, która zakłada użytkowanie tylko młodych, pełnowartościowych matek, przystosowanych do określonych warunków pożytkowo-klimatycznych i stosowanej metody gospodarki pasiecznej, a nawet umiejętności pszczelarza. Cieszy więc fakt, że coraz więcej pszczelarzy przestrzega tej zasady, zauważa i docenia różnice w jakości użytkowanych matek oraz stara się wprowadzać do swoich pasiek matki pochodzące od najlepszych renomowanych hodowców.

Sprzyjającą temu okolicznością jest refundacja kosztów zakupu matek z funduszów unijnych w ramach projektu Krajowego Programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. I choć od 2011 roku ten kierunek wsparcia ulegnie już znacznym ograniczeniom, to wciąż pszczelarze mogą liczyć na refundację 70% kosztów zakupu matek lub odkładów pszczelich (dotychczas refundacja wynosiła do 100%). Jednak w danym sezonie pasiecznym pszczelarz nie może otrzymać łącznie więcej matek, pakietów i odkładów pszczelich niż 30% liczby posiadanych przez niego rodzin w pasiece (dotychczas nie było takich ograniczeń). Kolejną zasadniczą zmianą jest możliwość zakupu w ramach refundacji wyłącznie matek nieunasienionych lub czerwiących (unasienionych naturalnie lub sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem). Oznacza to, że pszczelarze nie będą mogli uzyskiwać refundacji na matki sztucznie unasienione bez sprawdzonego czerwienia, które do 2010 roku były najczęściej produkowanymi i sprzedawanymi matkami - stanowiły 75-80% sprzedawanych matek.


Zaopatrywanie pasieki w matki pszczele

W matki pszczele najlepiej zaopatrywać się w pasiekach hodowlanych, które zajmują się doskonaleniem i reprodukowaniem pogłowia pszczół określonej rasy lub linii. Pszczelarze hodowcy prowadzący takie pasieki produkują matki pszczele o znanej j...