Polubić pszczoły. Cz. XIII


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O sposobach powiększania pasieki i wpływie tworzenia odkładów na produkcyjność rodzin.

Pierwszym sposobem powiększania pasieki jest doprowadzanie rodzin do rójki. Złapane roje osadzone w ulach stają się nowymi rodzinami. Większość pszczelarzy jest przekonana o negatywnym wpływie rójki na produkcję, a do rzadkości należą ci, którzy nie umiejąc rozmnażać rodzin w sposób planowy i racjonalny, cieszą się, że dzięki rójce powiększają pasiekę. Jak wspomnieliśmy jednak w poprzednim artykule, sposób ten jest nieracjonalny - powoduje nie tylko wiele niedogodności w prowadzeniu pasieki, ale także znaczne straty bezpośrednie (ucieczki rojów) oraz pośrednie. Do strat zalicza się niewyprodukowany miód w rodzinach przygotowujących się do rójki oraz straty miodu, które rodzina zużywa na wzmożony wychów trutni (około 6,9 kg na wychów, wyżywienie i działalność lotną 1000 trutni).

Innym sposobem powiększania pasieki jest zakup rodzin pszczelich. Początkujący pszczelarz, decydując się na zakup pszczół, powinien skorzystać z pomocy doświadczonego życzliwego pszczelarza, który przy transakcji zwróci uwagę na wiele istotnych elementów i dokona kompleksowej oceny wartości każdej kupowanej rodziny.

Przy zakupie rodzin pszczelich należy zwracać uwagę na następujące czynniki:

1. Wymiar ramek - powinien odpowiadać systemowi ula, jaki użytkujemy lub zamierzamy wprowadzić do pasieki. Kupowanie rodzin na innych ramkach niż zaplanowaliśmy wiąże się z kłopotliwym i pracochłonnym wycinaniem plastrów z czerwiem i zapasami, dopasowaniem i wprawianiem ich w ramki typowe dla użytkowanego przez nas typu. Jest to niemal niemożliwe do wykonania przez początkujących pszczelarzy.

2. Siła rodziny w chwili zakupu powinna być adekwatna do pory roku.

3. Zdrowotność - zarówno wygląd ula (śla...