Polubić pszczoły. Cz. XII


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O wykorzystaniu rojów i pszczół rojowych, stosowaniu ramki pracy i przygotowaniu rodzin do wędrówki.

Wykorzystanie rojów i pszczół rojowych

Czasami najlepszą metodą jest pozwolenie rodzinie będącej w silnym nastroju rojowym na wydanie roju albo wykonanie tzw. sztucznej rójki. Długotrwałe pozostawanie rodziny w nastroju rojowym, kiedy np. pszczelarz tylko uporczywie zrywa mateczniki, przedłuża stan "bezrobocia" w ulu. Złapane roje lub pszczoły rojowe uzyskane w wyniku sztucznej rójki można wykorzystać stosownie do zaplanowanej gospodarki pasiecznej. Warto pamiętać, że pszczoły rojowe należy poddać leczeniu, aby zwalczyć roztocze Varroa destructor. Znajdują się one na pszczołach i bardzo łatwo je zniszczyć za pomocą leków stosowanych w postaci dymu lub oprysku.

Sztuczna rójka. Pszczoły z rodziny będącej w nastroju rojowym strząsa się kolejno ze wszystkich plastrów na pochylnię ustawioną przed wylotem ula, zrywając jednocześnie wszystkie mateczniki w gnieździe. Wskazane jest przy tym zabranie z rodziny czerwiu zasklepionego i wstawienie 4-5 ramek węzy w środek gniazda. Pszczoły skupione pod pochylnią tworzą grono rojowe, któremu po 2-3 godzinach udostępnia się wejście z powrotem do ula. Pszczoły - jakby po wyrojeniu - z właściwą sobie energią przystępują do pracy.

Osadzenie roju w nowym ulu. Jest zabiegiem najczęściej wykonywanym w planowanym powiększaniu pasieki.

Osadzenie roju obok macierzaka. Rój, który wyszedł przed głównym pożytkiem, można osadzić obok macierzaka przy zapasowym wylocie, oddzielając go szczelną przegrodą.

Zwrot roju macierzakowi. Jeżeli rój wydała rodzina słaba albo rój wyszedł na kilka dni przed pożytkiem, nie osadza się go w nowym ulu, lecz zwraca się macierzakowi, żeby nie dopuścić do osłabienia rodziny przed nadchodzącym wziątkiem.

W macierzaku po wy...