Polubić pszczoły. Cz. XI


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O przyspieszaniu rozwoju wiosennego rodzin, głównym przeglądzie wiosennym oraz o rójce i jej konsekwencjach w pasiece.

Przyspieszanie rozwoju wiosennego rodzin

Ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystywanie bardzo wczesnych pożytków do produkcji miodu towarowego (wierzby, sady, klony, mniszek lekarski, rzepak ozimy), istnieje konieczność przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich. Tylko bowiem rodziny silne są w stanie wczesną wiosną, podczas kapryśnej pogody, jaka w tym czasie występuje, przynieść ilości miodu towarowego zadowalające pszczelarza. Poniżej przedstawiam trzy najbardziej znane sposoby przyspieszania czerwienia matek w rodzinach.

1. Odsklepianie plastrów

Kwiecień jest miesiącem, w którym pobudza się rodziny do intensywnego rozwoju. Pierwsze zabiegi wykonuje się najczęściej poprzez odsklepianie plastrów z zapasami. Po pierwszym oblocie pszczół gniazda rodzin starannie ociepla się i systematycznie (co 4-5 dni) odsklepia niewielkie ilości zapasów (1-1,5 dm kw.) na plastrach sąsiadujących z czerwiem. Metoda ta ma swoich przeciwników. Uważają oni, że w ten sposób następuje silne rozprzestrzenienie się nosemozy i wyczerpuje się pszczoły jesienią przygotowaniem nadmiernej ilości zapasów. Wydaje się jednak, że nadmiaru zapasów nie da się uniknąć w dobie występowania warrozy, która zwiększa liczbę spadłych rodzin. Podobne trudności napotykamy, gospodarując w ulach wielokorpusowych, gdzie, aby nie ponosić ryzyka padania rodzin z głodu, musimy zaopatrywać je w większe niż w ulach tradycyjnych ilości zapasu. Po zdezynfekowaniu plastrów z zapasem parami kwasu octowego nie należy także obawiać się zarażenia nosemozą.

2. Przestawianie czerwiu

Bardzo dobrą metodą przyspieszania rozwoju rodzin wiosną, niedocenianą przez pszczelarzy, jest przestawienie plast...