Karaczan madagaskarski (Gromphadorhina portentosa)


Wojciech Urynowicz

Karaczan madagaskarski to jeden z najbardziej znanych gatunków karaczanów w naszych hodowlach, niesprawiający większych trudności hodowlanych nawet początkującym terrarystom. Dzięki licznemu potomstwu nie tylko stanowi idealny obiekt obserwacji, ale często jest karmówką dla większych bezkręgowców, takich jak np. skorpiony, ptaszniki, oraz kręgowców, np. jaszczurek i żab.

Występowanie

Ciekawostki