Polubić pszczoły. Cz. X.


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O przesiedlaniu pszczół, postępowaniu z rodzinami, w których pojawiły się trutówki, a także o pierwszym wiosennym oblocie oczyszczającym

Przesiedlanie rodzin
Przesiedlanie pszczół jest czynnością prostą i łatwą do wykonania, jeżeli dotyczy przeniesienia pszczół do takiego samego typu ula. Każdy ul powinien być okresowo odkażany i poddany naprawie oraz konserwacji. Za bezwzględnie konieczne uważa się przesiedlenie rodzin chorych na zgnilce do wydezynfekowanego ula. Przesiedlanie rodzin najłatwiej wykonać wczesną wiosną, gdy rodziny są jeszcze słabe i w gniazdach jest mało czerwiu. Ul po zimowli jest często wilgotny i zapleśniały - zamiana na nowy stwarza rodzinie lepsze warunki rozwoju. Po odstawieniu starego ustawiamy ul, do którego zamierzamy przesiedlić pszczoły. Jeśli wymiar ramki jest mniejszy w ulu starym, wystarczy przymocować je do górnej beleczki i zawiesić w nowym ulu. W przeciwnym wypadku wycinamy nożem część plastra, zawierającą przede wszystkim czerw i zapas (miód), i wprawiamy do nowej ramki. Przy tej czynności bardzo pomocne jest prawidło - deseczka wymiarami dopasowana do wewnętrznego światła ramki, przy której krawędziach prowadzimy ostry nóż, przycinając stary plaster. Plaster po wprawieniu do nowej ramki należy przymocować, aby nie wypadł. Można obwiązać cienką nitką, którą pszczoły same usuwają z gniazda po zamocowaniu plastra do ramki. Sprawnie i szybko plaster można przymocować gwoździami, które wsuwamy w otwory ramki przeznaczone na jej zadrutowanie.

1. Odstawienie starego ula o 0,5 metra i obrócenie o 90 stopni.

2. Ustawienie nowego ula na miejscu starego i przenoszenie plastrów razem z pszczołami, bez zmiany ich kolejności przy składaniu gniazda.

3. Resztę pozostałych pszczół strząsa się lub wymiata bezpośrednio nad nowym ulem, aby...