Polubić pszczoły. Cz. IX. O rabunkach w pasiece, które są niezwykle groźne ze względu na rozprzestrzenianie się chorób, oraz o poszerzaniu gniazda rodziny pszczelej.


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zapobieganie rabunkom w pasiece
Rabunek w pasiece jest przyczyną poważnych strat, takich jak utrata matki, ucieczka pszczół z rodziny wyrabowanej lub całkowite zniszczenie rodziny. Zawsze utrudnia pracę w pasiece, jest także jedną z głównych przyczyn roznoszenia chorób w pasiece i pomiędzy pasiekami sąsiadującymi. W ten sposób wraz z miodem mogą być przenoszone zarazki zgnilca, kiślicy, grzybicy i pozostałych chorób, nawet po wielu miesiącach i latach. Udowodniono, że poprzez rabunki dochodzi do wtórnego silnego porażenia wcześniej wyleczonych rodzin roztoczami Varroa. One z kolei są odpowiedzialne za wiele infekcji wirusowych, co zwykle w wyniku końcowym prowadzi do ginięcia rodzin. Dlatego zapobieganie rabunkom ma szczególne znaczenie obecnie, kiedy w wyniku nierozpoznanego jeszcze tzw. masowego ginięcia pszczół dochodzi do upadku nierzadko wszystkich rodzin w pasiece.

Rozpoznanie rabunku

Rozpoznanie rabunku, zwłaszcza w pierwszej fazie, jest czasem trudne. Zauważenie tego zjawiska umożliwiają wymienione niżej zachowania pszczół:

1. Walki pszczół na mostku wylotowym ula.

2. Widok pszczół szarpiących się lub skłębionych w walce.

3. Próby dostania się rabujących pszczół do środka gniazda przez szczeliny w ścianach lub pod daszkiem ula.

4. Rabusie są zwykle czarne i lśniące, gdyż otarte z włosków.

5. Przed wylotem widoczne są zażądlone pszczoły, często w dużej liczbie.

6. W godzinach wieczornych w rodzinach rabowanych i rabujących przedłuża się ruch robotnic na wylotach.

7. Pszczoły rabujące nie żądlą i nie reagują na dym. Po otwarciu rabowanego pnia pszczoły z głośnym brzękiem wzlatują gwałtownie do góry.

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z rabunków, należy przestrzegać następujących zaleceń:

1. W czasie przeglądów rodzin nie wolno wystawiać na zewnątrz i pozostawiać n...