Polubić pszczoły. Cz. VIII. O przeglądach i technice ich wykonywania oraz o zasadach łączenia rodzin


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nie tylko początkujący pszczelarze spotykają się z koniecznością wykonywania niezbędnych czynności, charakterystycznych dla gospodarki pasiecznej, takich jak łączenie rodzin, poszerzanie gniazd czy osadzanie roju. Zawarte w artykule wskazówki oraz opis sposobu postępowania ułatwią prawidłowe i umiejętne ich wykonywanie. Zanim jednak przystąpimy do ich opisu, warto omówić, jak prawidłowo wykonywać przeglądy rodzin.

Technika wykonywania przeglądu gniazd

Przeglądem rodziny pszczelej nazywamy kontrolę jej stanu, połączoną z przynajmniej częściowym otwarciem gniazda. Wiąże się on z zakłóceniem normalnego funkcjonowania rodziny pszczelej. Aby negatywne skutki przeglądu były jak najmniejsze i pszczoły mogły jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania, należy pamiętać o następujących zasadach:

1. Szczegółowo przemyśleć cel, sposób i metodę wykonania przeglądu.

2. Przegląd powinien być możliwie jak najkrótszy, ale wykonywany sprawnie i spokojnie. Na gwałtowne ruchy i wstrząsy, a nawet zdenerwowanie pszczelarza pszczoły reagują bowiem chęcią żądlenia.

3. Wykonywane prace ograniczać do niezbędnego minimum; zbyt często wykonywane przeglądy mogą powodować złośliwość pszczół.

4. Pszczelarz nie powinien zbyt długo obserwować pszczół.

5. Ograniczamy konieczność odszukania matki, unikając w ten sposób niebezpieczeństwa jej zagubienia lub przygniecenia.

6. Zaobserwować jakość czerwiu, po którym można ocenić matkę, i wykryć ewentualne stany chorobowe rodziny.

7. Każdy plaster należy wyjmować z ula wolno, bez wstrząsów, i unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wpływa to bowiem ujemnie na czerw i może zniekształcać komórki przez topienie wosku.

8. Z reguły zostawiamy rodziny w spokoju, gdy pszczoły mogą być szczególnie rozdrażnione (prz...