Hodowla szarańczy


Jadwiga Korczak

Prowadzenie hodowli szarańczy jest dużo poważniejszym przedsięwzięciem niż hodowla świerszczy. Tutaj efekt hodowlany jest uzależniony od dużej ilości światła i wysokiej temperatury. Zgodnie z nakładami pracy, można otrzymać pokarm o dużej wartości pokarmowej (183,9 kcal EM, 20,4% białka, 11,4% tłuszczu)*. Ze względu na duże rozmiary tych owadów łatwiej jest także je skarmiać.

Hodowla powinna przebiegać w dużych i wysokich terrariach o wymiarach: wysokość 90 cm x długość 50 cm x szerokość 50 cm. Oczywiście terraria mogą być mniejsze - zależy to tylko od samego hodowcy. Dno terrarium wypełnia się grubą warstwą podłoża (mieszanką odkwaszonego torfu, podłoża kokosowego i piasku w proporcji 3 : 1 : 1). Szarańcze składają kokony z jajami głęboko w podłożu, dlatego trzeba im to umożliwić. Aby nieco uprościć obsługę terrariów, można je nieco zmodyfikować. W dnie terrarium można wyciąć otwór, który od zewnątrz (od spodu) zostanie zaopatrzony w szklane, drewniane lub metalowe szyny. W tak sporządzone prowadnice można wsuwać głębokie plastikowe pojemniki z podłożem, w którym samice będą składały kokony. W takim przypadku terrarium musi stać na podwyższeniu, które umożliwi swobodny dostęp i wymianę pojemniczków z podłożem. Taka modernizacja bardzo ułatwia wszelkie dalsze czynności związane z wymianą podłoża i higieną w terrarium.

Dorosłe samice mogą składać kokony w podłożu w okresie trwającym około 3 tygodni. Po tym czasie powinno się zabrać albo wszystkie dorosłe osobniki, albo pojemnik z kokonami. W tym momencie widać korzyść z posiadania zmodernizowanego terrarium. Pojemnik z kokonami umieszcza się w innym terrarium, a samice dostają nowy pojemnik. W drugim terrarium można postawić więcej niż jeden pojemnik inkubacyjny. Zabiera się go po następnych trzech tygodniach. Młode mogą przebywać w terrarium, w któ...