Polubić pszczoły. Cz. VII. O poidle dla pszczół i warunkach jego skutecznego działania oraz znaczeniu wody w życiu rodziny pszczelej. A także o zachowaniu się pszczelarzy i osób postronnych w pasiece oraz bezpieczeństwie i higienie pracy w pasiece


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W części IV, kiedy pisałem o urządzaniu i wyposażeniu pasieczyska, pojawiło się zdanie: 'W miejscu zacisznym, dobrze nasłonecznionym i dostępnym dla całej pasieki umieszcza się poidło'. Warto omówić znaczenie wody dla pszczół i wyjaśnić, kiedy poidło jest niezbędne, a kiedy zbyteczne, oraz jakim warunkom powinno odpowiadać, aby jego działanie było skuteczne.

Znaczenie wody w życiu rodziny pszczelej

Najwięcej wody rodzina pszczela potrzebuje na wiosnę, w okresie obfitego czerwienia matki. Jest ona wówczas dla rodziny tak niezbędna, że pszczoły wylatują po nią nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze powietrza (8-10 st. C). Na wykarmienie 1000 larw rodzina zużywa około 33 g wody (dziennie 5,5 g). W okresie gdy matka składa 1600 jaj na dobę, robotnice muszą wykarmić jednorazowo 9600 larw. Dzienne zapotrzebowanie rodziny na wodę wynosi wówczas 40-50 g. W czasie wietrznej i suchej pogody zapotrzebowanie na wodę może dochodzić do 200 g na rodzinę, co oznacza 5000 lotów z przeciętnym ładunkiem 1 pszczoły wynoszącym 40 mg.

Woda przeznaczona do spożycia nie jest składana przez pszczoły do komórek plastrów. Zbieraczki przynoszące ją w wolu przesiadują na plastrach w sąsiedztwie czerwiu. Oddają wodę bezpośrednio pszczołom karmicielkom i młodym robotnicom, nieopuszczającym ula. Podczas silnych upałów i suszy woda przynoszona do ula bywa wykorzystywana do obniżenia temperatury gniazda i zwiększania wilgotności powietrza. Wówczas jest składana w postaci małych kropelek do pustych komórek plastrów, przeważnie w sąsiedztwie czerwiu. Przeciętna rodzina pszczela zużywa rocznie 35-50 l wody.

Jeśli pokarm przynoszony do ula nie zapewnia rodzinie dostatecznej ilości wody, pszczoły czerpią ją z różnych zbiorników wodnych - stawów, strumyków, kałuż, rowów itp. Czasem pszczoły próbują uzupełnić niedobór składników mineralnych, kor...