Polubić pszczoły. Cz. VProf. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ul jest bardzo ważnym elementem wyposażenia pasieki, ale często przecenianym przez pszczelarzy. Uważają oni niesłusznie, iż od systemu czy typu użytkowanego ula zależy powodzenie pszczelarzenia i ilość pozyskiwanego miodu. Tymczasem to nie ul, lecz pszczoły produkują miód.

W polskich pasiekach spotyka się bardzo różne ule. Obok nowoczesnych funkcjonują ule używane od wielu pokoleń, przekazywane członkom rodziny. Budowane kiedyś, według obowiązujących wówczas zasad, dzisiaj są mało przydatne do nowoczesnej gospodarki. Są ciężkie, mają dachy dwuspadziste, brak odpowiedniej wentylacji, nogi są przytwierdzone na stałe. Cechy te utrudniają gospodarkę pasieczną i uniemożliwiają przewożenie uli na pożytki. Rezygnując całkowicie z gospodarki wędrownej, trudno w obecn...