Polubić pszczoły. Cz. IVProf. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W tym artykule zajmiemy się urządzaniem pasieczyska - miejsca, na którym zlokalizujemy pasiekę. Są to ule wraz z rodzinami pszczelimi, czyli po prostu (trochę po staropolsku) pnie. Poza tym wymienimy rodzaje pasiek i ich wielkość, opiszemy sprzęt niezbędny do wyposażenia pasieczyska i obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie.

WYBÓR MIEJSCA NA PASIECZYSKO Na pasieczysko wybiera się teren suchy i równy, co w znacznym stopniu ułatwia obsługę pasieki. Przed wylotami uli ziemia musi być przykryta płytkami betonowymi lub wysypana piaskiem. Zwolennikom oczyszczania placyków przed wylotami zamiast cementowych płyt można polecić wykładanie miejsc papą dekarską. Umiejętne jej połączenie z dennicą ula stanowi jednocześnie wygodny pomost dla pszczół i zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem trawy (ryc. 3). Aby uniknąć syst...