Polubić pszczoły. Cz. II. Kilka słów o biologii rodziny pszczelej i o tym, kto może zostać pszczelarzem, a kto powinien unikać pszczół, czyli o alergii na jad pszczeliProf. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przyszłemu pszczelarzowi, a nade wszystko praktykującemu lekarzowi weterynarii, potrzebny jest duży zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej z różnych dziedzin pszczelarstwa. Niezbędna podstawowa wiedza z zakresu biologii pszczół i rodziny pszczelej pozwoli zrozumieć zachowania pszczół i w sposób świadomy kierować ich rozwojem dla uzyskania obustronnych korzyści.

Rodzina pszczela
Wytworzone w procesie ewolucji więzi między poszczególnymi osobnikami są tak ścisłe, iż żadna z postaci pszczół nie jest zdolna do samodzielnego życia. Podstawową jednostkę tworzy żyjąca w jednym gnieździe rodzina pszczela składająca się z matki, od 15 do 60 tysięcy (w zależności od pory roku) robotnic oraz od kilkuset do 3 tysięcy trutni. Dziedziczną skłonność do zbijania się pszczół w grona pobudza ciepło, wibracja ciał oraz charakterystyczny dla każdej rodziny zapach.

Czynnikiem mocno zespalającym rodzinę pszczelą jest stała wymiana pokarmu, głównie cukrowego, między robotnicami. Stwierdzono, iż drogą tą oprócz pokarmu przekazywane są w obrębie całej rodziny feromony. Są to wydzieliny gruczołów wydzielania zewnętrznego, które już w niewielkich ilościach powodują zmiany stanu fizjologicznego i zachowania osobników tego samego gatunku. Pszczoły najsilniej reagują na feromony zawarte w produkowanej przez matkę substancji matecznej. Informują one robotnice o j...