Polubić pszczoły Dlaczego o pszczołach w dodatku on-line MW i dla kogo te groźne (czyżby?) owady?Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W ostatnich latach w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej sytuacja pszczelarstwa w kraju ulega dość istotnym zmianom. Obserwuje się zwiększone zainteresowanie użytkowaniem pszczół, szczególnie przez doświadczonych pszczelarzy. Objawia się to wzrostem liczby pasiek liczących ponad 100 rodzin pszczelich.

Sytuacji tej sprzyja wiele programów pomocowych UE, których realizacja powoduje inwestowanie znacznych środków w gospodarstwa pasieczne. Powstaje więc wiele pasiek z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymogów w zakresie higieny produktów pszczelich. Pasieki takie stają się wysoko wyspecjalizowane i ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej. Z drugiej jednak strony należy spodziewać się nierównomiernej dystrybucji środków pomocowych, gdyż więk...