Hodowla ślimaków achatina ( Achatina achatina)


Jadwiga Korczak

Jednym z największych ślimaków lądowych jest ślimak achatina ( Achatina achatina). Ojczyzną tego mięczaka jest Afryka. Dorosłe osobniki mogą osiągnąć masę nawet do około 350 g. W warunkach hodowli domowej praktycznie nie wykazują żadnych oznak strachu czy nieśmiałości. Brane do ręki, nie mają zwyczaju chować się do skorupy, lecz z ciekawością rozglądają się dookoła (ryc. 1).


Jako gatunek obojnaczy, dwa osobniki zapewnią swojemu właścicielowi niezwykłą obfitość młodych. Należy więc dobrze przemyśleć decyzję, czy zakupić dwa osobniki (lub więcej), czy tylko jednego. Prawidłowo utrzymywane ślimaki żyją nawet do siedmiu lat.
Jest to zwierzę, którego aktywność zależy od wilgotności powietrza, dlatego terrarium przeznaczone do jego hodowli musi być w miarę szczelne, aby zapobiegać wysuszaniu się środowiska. Spadek wilgotności powoduje u ślimaka instynktowną reakcję obronną. Zwierzę zakopuje się w podłożu, aby przeczekać suszę. Dalsze przesuszanie, obejmujące również podłoże, pociąga za sobą schronienie się ślimaka w skorupie i zamurowanie otworu wydzieliną bogatą w związki mineralne, która szybko zasycha i zapobiega całkowitemu wyschnięciu ciała ślimaka. Taki mechanizm można wykorzystać przy planowaniu wyjazdów, ponieważ bez żadnej szkody dla ślimaka można już wcześniej zacząć powoli osuszać terrarium, aby doprowadzić zwierzę do rozpoczęcia snu i mieć pewność, że podopieczny przetrwa nieobecność opiekuna w optymalnych dla niego warunkach. Kiedy mięczak rozpocznie sen, obudzi się dopiero wtedy, kiedy atmosfera w terrarium znowu będzie odpowiednio wilgotna. Po przebudzeniu będzie lżejszy proporcjonalnie do długości wypoczynku i przez pewien czas będzie nadrabiał straconą masę ciała. Podniesienie wilgotności uzyskuje się przez spryskiwanie przynajmniej dwa razy w tygodniu całego terrarium - zarówno ścianek, jak i podłoża. Do spryskiwania używa się z reguły wody odstałej, w żadnym razie destylowanej.

Do chowu ślimaków wystarczy niewielkie terrarium o w...