Trudna sztuka żywienia ryb karpiowatych w akwakulturze


Dr Justyna Sikorska
Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Prawidłowe żywienie jest fundamentalną kwestią warunkującą nie tylko szybki wzrost ryb, ale też ich dobrą kondycję zdrowotną i prawidłowy rozwój. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, kiedy na rynku dostępny jest szeroki asortyment profesjonalnych pasz dla ryb i duży wybór pokarmów naturalnych, zapewnienie rybom właściwej diety nie jest szczególnie trudne. Rzeczywistość jednak jest inna, co szczególnie dobrze widać w akwakulturze najmłodszych stadiów rozwojowych ryb, zarówno morskich, jak i słodkowodnych. W obu wypadkach ciągle aktualnym problemem są deformacje ciała ryb powstałe na tle pokarmowym, gdyż najczęstszą przyczyną takich deformacji jest właśnie niewłaściwa dieta. Podobne problemy, choć w mniejszej skali dotykają także akwarystykę.

Szczególnie bogata literatura na temat problemów związanych z właściwym żywieniem dotyczy ryb łososiowatych, ze względu na duże znaczenie gospodarcze tych ryb i intensywne metody ich chowu (np. Sullivan i in., 2007; Fjelldal i in., 2012). Jednak młode stadia ryb karpiowatych także są uważane za bardzo trudny obiekt intensywnego podchowu z użyciem pasz startowych (np. Wolnicki, 2005; Sikorska, 2012). W ich przypadku trudności te tłumaczy się z jednej strony specyficzną fizjologią traw...