Najczęstsze problemy w przydomowym rozrodzie królików


Dr Hubert Zientek

Przydomowy chów królików charakteryzuje się niską intensywnością rozrodu i pozwala na uzyskanie do 4 miotów w roku od jednej samicy, w okresie od marca do listopada. Młode odsadza się zwykle w wieku 6-7 tygodni, a samice kryje najczęściej w 42. dniu po porodzie. Ten ekstensywny sposób hodowli zakłada również żywienie zwierząt paszami najtańszymi, często stanowiącymi odpadki z gospodarstwa domowego.

Nieco fizjologii

Kondycja hodowlana

Dobór osobników rodzicielskich

Ciąża

Odchów młodych przy matkach