Rozród ryb stawowych w warunkach kontrolowanych. Lin Tinca tinca(L.)


Dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. UWM

W gospodarstwach stawowych obok karpi bardzo często hodowane są również liny. Zapewniają one lepsze wykorzystanie występującej tam bazy pokarmowej. Ze względu na walory smakowe mięsa liny cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów ryb. W celu sprostania dużemu zapotrzebowaniu na ten gatunek, od dawna hoduje się go w stawach karpiowych jako ryby dodatkowe. Liny w gospodarstwach stawowych hodowane są również jako materiał zarybieniowy.

Zapotrzebowanie rynku na materiał zarybieniowy lina wzrasta z każdym rokiem. Starszy materiał (narybek i kroczek) jest wykorzystywany do zarybiania jezior, gdzie mimo odpowiednich warunków pokarmowych brak tarlisk zapewniających naturalną reprodukcję tego gatunku na odpowiednim poziomie. W ostatnich latach, aby uniezależnić się od zmiennych i często nieprzewidywalnych warunków pogodowych, zaczęto na szeroką skalę rozradzać liny w warunkach kontrolowanych. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw, które z powodu KHV poniosły duże straty w pogłowiu karpi. Warunkiem uzyskania pełnowartościowych produktów płciowych od tarlaków lina jest odpowiednia baza pokarmowa i wysoka temperatura wody przez dłuższy okres poprzedzający tarło.

Samce lina osiągają dojrzałość płciową w 2.-3. roku życia, samice natomiast w 3.-4. roku. W Polsce tarło lina przypada na okres od czerwca do sierpnia. Jest ono porcyjne. Do rozrodu tarlaki przystępują średnio 2-3 razy w sezonie co 3 tygodnie. Porcyjność tarła lina jest przyczyną wielu trudności w pozyskaniu produktów płciowych od tarlaków w warunkach kontrolowanych. Trudno jest określić odpowiedni moment odłowu i iniekcji hormonalnych. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że tarlaki...