Zarys żywienia dorosłych ryb akwariowych


Dr Hubert Zientek

Żywienie, obok warunków utrzymania, jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych wpływających bezpośrednio na wybarwienie, kondycję, odporność na choroby oraz wyniki w rozrodzie ryb akwariowych. Błędy w żywieniu prowadzą do powstania wielu chorób niebezpiecznych dla ich życia. Są także przyczyną szybkiego psucia się jakości wody, gwałtownego zubożenia jej w tlen i(lub) wzrostu stężenia szkodliwych związków azotowych, co w skrajnych przypadkach kończy się śnięciem wszystkich mieszkańców akwarium.

W zależności od pobieranego pokarmu ryby akwariowe można podzielić głównie na:

1. Odżywiające się pokarmem zwierzęcym (mięsożerne):

a) rybożerne, czyli drapieżne (np. niektóre duże pielęgnice południowoamerykańskie, takie jak pielęgnica managuańska),

b) bentosożerne, czyli odżywiające się zwierzętami żyjącymi w osadach dennych lub na ich powierzchni (np. kiryskowate, karpiowate),

c) zooplanktonożerne (np. labiryntowe, karpieńcowate, większość kąsaczowatych),

d) epifitożerne, czyli odżywiające się zwierzętami bytującymi na powierzchni roślin (np. karpieńcowate, karpiowate),

e) owadożerne (karpieńcowate, aterynokształtne).

2. Wszystkożerne (np. piękniczkowate, karpiowate, niektóre kąsaczowate, niektóre pielęgnicowate).

3. Roślinożerne (np. niektóre zbrojniki, stadne pyszczaki z rodzajów Petrochromis i Tropheus).

4. Jedzące detrytus, czyli martwą materię organiczną osadzoną na dnie oraz bakterie i grzyby pokrywające jej powierzchnię (niektóre pyszczaki z jeziora Tanganika).

Wiele gatunków ryb akwariowych można przyporządkować do kilku różnych grup żywieniowych.

Dobór karmy i jej jakość

Poszczególne gatunki ryb mają swoje specyficzne wymagania co do rodzaju przyjmowanego pokarmu. Dodatkowo zmieniają się one w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, a nawet fazy dojrzewania komórek płciowych. Jak do tej pory nie udało się wyprodukować pokarmu uniwersalnego, który można by stosować w żywieniu wszystkich gatunków ryb akwariowych...