Rozród ryb żyworodnych w akwarium. Cz. I. Rodzina piękniczkowate


Dr Hubert Zientek

Pospolite gatunki żyworodne utrzymywane w domowych akwariach są skupione głównie w trzech rodzinach: piękniczkowate (Poeciliidae), żyworódkowate (Goodeidae) oraz różnoszczękowate (Hemirhamphidae). Do pierwszej należą popularne gupiki, mieczyki, molinezje, platki oraz mniej znane gambuzje, drobniczki, limki czy żyrardynki, do drugiej ameki i ksenotoki, a do trzeciej półdziobki i hakodziobki. Poniżej przedstawiam garść praktycznych informacji i porad na temat ich pomyślnego rozmnażania w akwariach.

W toku ewolucji żyworodność pojawiła się we wszystkich gromadach kręgowców, z wyjątkiem ptaków. Stanowi najdoskonalszą formę opieki nad potomstwem, wydatnie bowiem zwiększa szanse na przeżycie w środowisku zewnętrznym nowo narodzonego potomstwa. Najprościej żyworodność można by zdefiniować jako formę rozrodu, w której jaja zapładniane są w drogach rodnych samicy, a rozwój zarodków odbywa się w obrębie jej układu rozrodczego. W pełni ukształtowany osobnik potomny opuszcza drogi rodne m...