Aktualne problemy w ochronie zdrowia ryb


Prof. dr hab. med. wet. Andrzej K. Siwicki
Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie

Stałe doskonalenie oraz wprowadzanie nowych, wysoce skutecznych metod ochrony zdrowia ryb jest jednym z podstawowych czynników decydujących o efektach ekonomicznych oraz postępie w chowie i hodowli ryb.

Obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu szybki rozwój nowych technologii podchowu kontrolowanego, intensyfikacja produkcji materiału zarybieniowego oraz stale postępujące skażenie środowiska ksenobiotykami wpływają na nasilanie się chorób zakaźnych i środowiskowych. Równocześnie drobnoustroje patogenne nieustannie doskonalą swoje zdolności adaptacyjne i zmieniają zjadliwość. W ostatnich latach pojawiły się nowe, dotychczas niewystępujące choroby tła wirusowego czy bakteryjnego, które powoduj...