Antropomorfizacja psów


Jan Borzymowski

Według encyklopedycznej interpretacji (Wikipedia), antropomorfizacja lub antropomorfizm to zabieg językowy polegający na nadawaniu niebędącym ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Termin jest kombinacją dwóch greckich słów - άνθρωπος (anthropos), oznaczającego "ludzki", oraz μορφή (morphe), oznaczającego "kształt" lub "formę".

W dzisiejszych czasach wszechobecnej komercji i pewnej brutalizacji stosunków międzyludzkich potrzeba wrażliwego partnerstwa jest tym bardziej uzasadniona. Nie wszyscy znajdują satysfakcjonujące relacje w świecie ludzi. Dlatego coraz częściej poszukuje się substytutu. Do roli duchowego powiernika często wybierane są zwierzęta. Wiodącą pozycję mają niewątpliwie psy i koty. W związku z tym rodzą się nowe wyzwania dla weterynarii. Biegłość w zakresie funkcji ciała może już nie wystarczać. Coraz częściej potrzebna jest wiedza z zakresu psychologii zwierząt, behawioryzmu itp. Powszechna obecność zwierząt w codziennym życiu wielu osób stwarza różnego typu problemy, które wymagają rozwiązania. Nie wolno zapominać, że nie wszyscy darzą naszych braci mniejszych jednakową estymą. Na tym tle rodzą się napięcia w międzyludzkim "układzie partnerskim".

Ogromna skala występowania zwierząt, a zwłaszcza psów, w społeczeństwie rodzi różne konflikty, zarówno natury osobistej, prywatnej, jak i w szerzej pojętym otoczeniu.

Niejednokrotnie konsekwencją bezgranicznej miłości do psa jest przysłowiowe "wchodzenie zwierzęcia na głowę". Inaczej mówiąc, to pies rządzi w domu, robi co mu się podoba. Wynika z tego niedostateczne panowanie nad czworonogiem, zakłócanie spokoju, problemy natury higienicznej itp. Miłość do psów przeradza się w totalną abnegację. Prędzej czy później otoczenie przestaje tolerować zaistniałą sytuację. Interweniują władze administracji domów. Uruchamiane ...