Podstawowe aspekty porozumienia z psem


Jan Borzymowski

Ważnym elementem utrzymywania psa jest dobry kontakt ze zwierzęciem. Każdemu zależy, ażeby jego pies rozumiał polecenia i zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Nie nastąpi to jednak "automatycznie". Konieczne jest podjęcie wysiłku w zakresie wychowywania, socjalizowania i wreszcie ułożenia psa. Człowiek wychowujący, szkolący psa powinien to robić z wykorzystaniem instynktów zwierzęcia. Tym samym powinien je dobrze poznać.

Tresura musi być zgodna z wrodzonymi odruchami czworonoga. W przeciwnym razie może okazać się trudna lub wręcz nie przynieść oczekiwanych efektów. Dlatego zrozumienie psychiki, charakteru, wrodzonych instynktów psa jest tak ważne. Do zadań przewodnika psa, poprzedzających szkolenie, należy bliski kontakt, zżycie się z podopiecznym, ale w kategoriach podporządkowania. Inaczej mówiąc, chodzi o uzyskanie możliwie najlepszej komitywy, harmonii pracy z zachowaniem hierarchii pan-pies.

Sprawa jest ważna, gdyż niejednokrotnie pies stanowi ogniwo pośrednie popadania w konflikt z prawem. Winę i odpowiedzialność ponosi jednak człowiek, którego Temida rozliczy z całą surowością. Ogólnie można powiedzieć, że u podłoża wspomnianych niemiłych sytuacji tkwi szeroko pojęte niewłaściwe obchodzenie się z psem, a zwłaszcza brak dobrego porozumienia ze zwierzęciem.

Niejednokrotnie występuje błędne mniemanie, że pies myśli podobnie jak człowiek. Wygłaszane są monologi, których zwierzę nie rozumie. Zapominamy o tym, że mamy do czynienia z osobnikiem, który był, jest i pozostanie drapieżnikiem. Procesy myślowe nawet najinteligentniejszego psa są dalece różne od możliwości człowieka. Dlatego należy traktować go miło, ale oczekiwać reakcji zgodnej z naturą czworonoga. Spotykana antropomorfizacja prowadzi do fałszywego pojmowania psychiki i możliwośc...