Dog argentyński - spełnienie oczekiwań


Jan Borzymowski

Wymieniona rasa psów występowała już na łamach "MW on-line" przy okazji omawiania listy ras psów uznanych w Polsce za agresywne. Ze względu jednak na interesujące okoliczności jej wyprowadzenia i kształtowania zasługuje na bliższe przyjrzenie się. Wiele ras psów wykreował przypadek, kaprys człowieka, pragmatyka okoliczności. Później, wtórnie niejako, wkraczały formy organizacyjne kynologii, ograniczające kojarzenie do ściśle określonych ram puli genowej. W przypadku doga argentyńskiego było inaczej.

Koncepcja tworzenia rasy przebiegała według założeń jej twórcy, lekarza z Cordoby dr. Antonio Nores Martineza, i można ją prześledzić. Aktywnym pomocnikiem w podjętych działaniach był brat Antonia - Agustin. Okoliczności wyprowadzenia wspomnianej rasy były nieco złożone i wiązały się zarówno ze specyfiką Argentyny, jak i tradycją łowiecką rodziny Martinez. Trzeba cofnąć się do poprzedniego pokolenia rodziny. Wymienieni bracia byli synami Antonia Nores Bas i Izabeli Martinez Berrotaran. Ojciec braci Nores był uznanym chirurgiem oraz rektorem Uniwersytetu w Cordobie, z rodziny matki wywodzili się zasłużeni dla kraju prawnicy i politycy. Kontynuując rodzinną tradycję, Antonio poświęcił się medycynie, a Agustin prawu i polityce. Znajomość medycyny, a także genetyki z jednej strony i podróże polityczne z drugiej (przywoził potrzebne w hodowli psy z różnych rejonów świata) umożliwiły stworzenie pierwszej i jedynej argentyńskiej rasy psów.

Ważną rolę w przedsięwzięciu odegrał ojciec, senior rodziny, który był zapalonym myśliwym i potrzebował wybitnego psa o bardzo złożonych predyspozycjach do pracy w bardzo ciężkich warunkach. Synowie niejednokrotnie uczestniczyli w wyprawach łowickich ojca i znali jego oczekiwania. Zwłaszcza Antonio Nores Martinez miał szczególne zasługi w opracowaniu założeń hodowlanych. W 1947 roku na konferencji argentyńskiego związku łowieckiego przedstawił wzorzec rasy i wygłosił referat na temat ...