Czym jest zespół oddwy świń?


Dr inż. Małgorzata Witoń,
mgr inż. Katarzyna Sala

Choroby układu oddwego świń są jednym z najtrudniejszych do opanowania problemów w wielkotowarowych chlewniach w Polsce. Pomimo ciągłego rozwoju nauki, postępów w zakresie poznania czynników etiologicznych i patogenezy oraz wzrostu świadomości hodowców, nie udaje się w pełni zapanować nad tym zagadnieniem.

Do najczęstszych czynników etiologicznych chorób układu oddwego w naszym kraju należy zaliczyć przede wszystkim bakterie - Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, mykoplazmy - Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorrhinis, oraz wirusy - wirus grypy, koronawirus płucny, wirus PRRS, wirus choroby Aujeszkyego, i niektóre pasożyty - Metastrongylus sp., Ascaris suum, Strongyloides ransomi (3). Bezpośrednią przyczyną ujawnienia się chorób układu oddwego świń są jednak niewłaściwe warunki środowiskowe oraz błędy w kierowaniu produkcją zwierzęcą.

Pierwotny czynnik etiologiczny, w połączeniu z organizacją produkcji, żywieniem, predyspozycjami genetycznymi i czynnikami immunosupresyjnymi, wpływa na wystąpienie tzw. zespołu oddwego świń (PRDC - porcine respiratory disease complex). Pojawienie się objawów klinicznych większości chorób układu oddwego zależy od zjadliwości szczepu, potencjału epizootycznego zarazka w środowisku, kondycji zwierzęcia, jego statusu immunologicznego (np. współistnienia innych chorób zakaźnych lub pasożytniczych), intensywności obrotu zwierzętami oraz warunków środowiskowych (w przypadku chorób układu oddwego istotne znaczenie ma zagęszczenie zwierząt w stadzie).

Choroby układu oddwego mają wpływ na ekonomiczne efekty produkcji, głównie poprzez zwiększenie zużycia paszy i ograniczenie przyrostów masy ciała.


Profilaktyka

Skuteczna profilaktyka zakażeń układu oddwego świń to przede wszystkim prawidłowe zarządzanie fermą, immuno- i chemioprofi...