Badania na temat dopuszczalnego stopnia spokrewnienia w populacji królików


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Balice k. Krakowa

W każdym stadzie w ciągu określonego czasu następuje stała wymiana pewnej grupy zwierząt. Opuszczają one stado wskutek decyzji gospodarczych, hodowlanych lub przypadków losowych, a na ich miejsce wstawiane są zwierzęta nowe, jako uzupełnienie ubytków. Ten ustawiczny proces odnawiania stada nosi nazwę remontu.

Kryteria doboru Dokonując wyboru zwierząt na remont stada, należy pamiętać, że u królików cechami silnie odziedziczalnymi są przede wszystkim właściwości pokrojowe, tj. budowa, oznaki rasowe, barwa futra, natomiast cechami nisko odziedziczalnymi - wielkość zwierzęcia, płodność i plenność. Dlatego też przy wyborze zwierząt na remont poza prawidłową budową ciała należy zwracać uwagę nie tylko na cechy ras...