Wykorzystanie zielonki w żywieniu królików utrzymywanych w warunkach małych ferm przyzagrodowych


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa

Zmiany klimatyczne zachodzące w naszym kraju wyznaczają w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym również królików, dwa wyraźne okresy. Pierwszy - wiosenno-letnio-jesienny, trwa od kwietnia do połowy października, a drugi - jesienno-zimowo-wiosenny, przeważnie od ostatniej dekady października do początku maja.

Okresy te charakteryzują się zupełnie odmiennym zapleczem paszowym, zwłaszcza przy utrzymywaniu królików w warunkach ferm małych, przydomowych, w których żywienie opiera się o pasze gospodarskie. Pasze te można podzielić na następujące grupy: treściwe, okopowe, zielonki, objętościowe suche (siano) oraz kiszonki.
Baza paszowa Pod względem wyżywienia najkorzystniejszy dla hodowcy jest okres letni, niemniej już okres wiosenny ułatwia chów królików na skutek pojawiających się stopniowo zielonek, które są podstawą żywienia królików w okresie lata i jesieni. Doskonałą paszą zieloną o dużej ilości składników odżywczych dla królików stanowią rośliny uprawne, z których należy wymienić wykę, peluszkę, koniczynę, lucernę, seradelę, esparcetę, słodki łubin, kapustę pastewną, słonecznik, kukurydzę oraz wszelkie mieszanki pastewne. Rośliny motylkowe są najwartościowsze w początkach kwitnienia.

Dobrych zielonek dostarczają łąki słodkie. Do najlepszych traw pod względem paszowym należą: kupkówka, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, wiechlina szorstka, tymotka, kostrzewa czerwona, rajgras angielski i francuski, wyczyniec łąkowy. Duża wartość pokarmowa trawy jako paszy zielonej zależy od pory zbioru. Im jest ona młodsza, tym większa jest jej strawność i tym chętniej jest zjadana. Ostatecznym terminem, w którym pow...