Niepożądane nawyki u psów oraz sposoby ich usuwania. Cz. III


Leonard Wach
Autor jest absolwentem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz autorem wielu publikacji książkowych i prasowych o tematyce kynologicznej. Przez wiele lat był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika MÓJ PIES.

Niepożądane nawyki, często nazywane złymi nawykami, występują u psów dorosłych, mających już za sobą okres wychowywania. Różne są przyczyny wykształcenia się u psa tych nawyków, ale w większości przypadków są one wynikiem niewłaściwego wychowania oraz zwykłego niedbalstwa ze strony opiekuna. Nie używam określenia "złe nawyki" z tej prostej przyczyny, że pies w rzeczywistości ich nie posiada, ponieważ są one odruchami naturalnego zachowania, wynikającymi z instynktów odziedziczonych po przodkach.

Agresja wobec członków rodziny

Jest to zachowanie niedopuszczalne i należy je stłumić, nawet przy zastosowaniu radykalnych środków. Współżycie psa z człowiekiem jest oparte na zasadzie dominujący-zdominowany, która wynika ze stadnej natury psa. Instynkt stadny u naszych czworonogów jest bardzo mocno rozwinięty i oparty na hierarchii zależności. Rodzinę ludzką pies traktuje jak własną sforę (stado), w której musi znaleźć swoje miejsce. Jeśli nie zostanie zdominowany przez przewodnika, będzie próbował zrobić to sam, a taki układ zawsze prowadzi do konfliktów. Pies musi mieć swój własny "kąt" w mieszkaniu, tam też powinien przebywać, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli pies pozwala sobie na odruchy buntu wobec domowników, oznacza to, że poczuł się w rodzinie najważniejszy.

Należy założyć mu kaganiec, obrożę kolczastą oraz przypiąć smycz i puścić wolno w mieszkaniu. Kiedy położy się na tapczanie lub wejdzie na fotel, podchodzimy do niego i stanowczo wydajemy rozkaz "na miejsce". Jeśli nie usłucha, nie zwracając uwagi na protesty, chwytamy smycz i siłą odprowadzamy go na wyznaczone miejsce. Tam wydajemy rozkaz "zostań", a sami wracamy do własnych zajęć. Jeśli pies opuści swoje miejsce, natychmiast odpr...