"Psi krajobraz" a nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. 2011 r. nr 230, poz. 1373)


Jan Borzymowski

Prace sejmowej podkomisji, która zajmowała się dostosowaniem ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku do aktualnych potrzeb, trwały długo. Złożył się na to szereg przyczyn: obligacje wynikające z prawa unijnego, oczekiwania różnych środowisk (obrońcy zwierząt, hodowcy, weterynaria, łowiectwo, kynologia itd.). Ścieranie się poglądów, dyskusje, kontrowersje, różnice zdań, lobbystyczne naciski - w demokracji tak musi być. Winston Churchill powiedział kiedyś: "Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu".

Pan Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę 10 października 2011 r., a weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Opinie o nowym prawie ochrony zwierząt są różne. Obok zmian ocenianych jako jednoznacznie korzystne, np. uznanie za znęcanie się obcinania psom uszu i ogonów (kopiowania), niezapewnienia zwierzęciu paszy, wody, negacja zoofilii itd., są też przepisy zasadniczo słuszne, ale których wyegzekwowanie może okazać się trudne. Np. kwestia trzymania zwierząt domowych na uwięzi nie krótszej niż 3 m, a zwłaszcza ograniczenie takiego trzymania do 12 godzin. Podobnie może być kwalifikowany zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

Krytycznie jest oceniana możliwość decyzji o bezzwłocznym uśmierceniu zwierzęcia (w celu zakończenia cierpień), do której ustawa upoważnia bardzo wiele różnych podmiotów. Istnieje groźba decyzji błędnej, wynikającej z niekompetencji lub złej woli urzędnika (funkcjonariusza), który nie jest lekarzem weterynarii.

Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim te fragmenty nowelizacji, które mogą mieć wpływ na ograniczenie niekontrolowanej hodowli i handlu psami. Pragnę jednak podzielić się pewnymi wątpliwościami, które pojawiają się po zapoznaniu z lekturą ustawy, a dotyczą innych zagadnień.

Art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem:

...