Podstawowe czynniki kształtujące mikroklimat w pomieszczeniach fermy króliczej


Jan Zając

Nowoczesne, towarowe metody produkcji królików wymagają określonych warunków mikroklimatycznych, które pozwalają na uzyskanie rentowych wskaźników użytkowości rozpłodowej i tucznej. Podstawowymi czynnikami kształtującymi mikroklimat w budynku są: temperatura powietrza w pomieszczeniach, wilgotność względna i prędkość ruchu powietrza, światło oraz zawartość szkodliwych gazów w powietrzu.

Regulowana temperatura Temperatura powietrza ma największy wpływ na wielkość wymiany ciepła między organizmem zwierzęcia a otoczeniem. Większa część energii wytworzonej przez organizm jest zużytkowywana na utrzymanie stałej temperatury ciała. Jeśli w pomieszczeniu fermy utrzymywana będzie temperatura niższa od zalecanej, można oczekiwać zwiększonego zużycia paszy i pogorszenia wydajności zwierząt (np. przyrostów masy ciała). Króliki należą do zwierząt o ograniczonych zdolnościach termore...