Czy u psów występuje ADHD?


Mgr inż. Joanna Kosińska
zoopsycholog

Jednym z często spotykanych zaburzeń zachowania psów jest zespół nadaktywności-nadwrażliwości. Jest to zaburzenie rozwojowe mające swoje korzenie w pierwszym miesiącu życia szczenięcia, ale wywierające wpływ na całe dalsze życie psa. Psy z zespołem nadaktywności-nadwrażliwości są często określane przez właścicieli jako psy z ADHD, czyli wykazujące patologię spotykaną u ludzi. Czy jednak rzeczywiście można doszukać się podobieństw między tymi zaburzeniami?

Występujący u ludzi zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) to wzmożona aktywność (pobudliwość) psychoruchowa lub inaczej nadpobudliwość psychoruchowa. Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych, do podstawowych kryteriów diagnostycznych ADHD należą zaburzenia uwagi, nadruchliwość oraz nadmierna impulsywność. Dziecko nie potrafi koncentrować uwagi na szczegółach albo wskutek nieuwagi popełnia błędy w szkole lub przy wykonywaniu innych czynności, ma trudności z utrzymywaniem uwagi podczas wykonywania zleconych mu zadań bądź w czasie zabawy, często wydaje się, że nie słucha, gdy się do niego mówi, łatwo rozpraszają je bodźce zewnętrzne, wykonuje ruchy rąk lub nóg, kręci się na krześle, wstaje z niego albo wychodzi z ławki w czasie zajęć lekcyjnych, jest impulsywne, niecierpliwe, nie jest w stanie poczekać na swoją kolej, przeszkadza innym.

Przyczyny ADHD nie są do końca znane. Uważa się, że największe znaczenie w jej rozwoju mają czynniki genetyczne. Badacze mówią również o zależności między budową i funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego a wystąpieniem nadpobudliwości. Wymienia się także wiele czynników środowiskowych, które mogą nasilać objawy ADHD, np. ekspozycja dziecka w czasie ciąży na szkodliwe czynniki, jak dym papierosowy, czy problemy okołoporodowe.

Porównywalne zaburzenie występujące u psów, czyli zespół nadaktywności-nadwrażliwości, składa się z dwóch elementów - nadaktywności ...