Budowanie dobrych relacji z psem


Joanna Kosińska
zoopsycholog

Prawidłowa relacja między psem i jego właścicielem to podstawowy warunek, jaki musi być spełniony, aby ich wspólne życie dobrze się układało. Co do tego wszyscy są zgodni. Gdy owa relacja jest zakłócona, pojawiają się problemy z zachowaniem psa - agresja, zaburzenia lękowe, nieposłuszeństwo itd. Konieczna staje się wtedy pomoc zoopsychologa, którego zadaniem jest odbudowanie harmonijnej relacji miedzy człowiekiem a zwierzęciem. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: jak powinna wyglądać "prawidłowa relacja właściciel-pies"?

Zamieszanie wokół hierarchii i dominacji

Pojawiają się ostatnio opinie podważające istnienie hierarchii i relacji dominacyjnej między właścicielem a psem. Wynika to z pewnego nieporozumienia. Słowo "dominacja" kojarzy się wielu osobom ze stosowaniem siły fizycznej, przymusu, z brutalnymi metodami zmuszającymi psa do podporządkowania się, a zasady utrzymania prawidłowej hierarchii w "stadzie" sprowadzane są do przestrzegania paru zasad: "pies nie może spać na łóżku", "pies nie może przechodzić pierwszy przez drzwi", "pies je po właścicielach".

W rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej.

Zacznijmy od tego, że w każdej grupie osobników, niezależnie od tego, do jakiego gatunku należą, musi być ustalona jakaś hierarchia, podział przywilejów i praw. Musi być ten "ważniejszy" i ten "mniej ważny", musi być szef, odpowiedzialny za grupę, któremu inni się podporządkowują. W przeciwnym razie zapanowałby chaos i dochodziłoby do konfliktów.

Tak jest zawsze, dotyczy to zarówno ludzi, jak i zwierząt żyjących w stadzie.

Dlatego w rodzinie ludzkiej posiadającej psa również musi być ustalona określona hierarchia. Dla dobra ludzi pies powinien zajmować najniższą pozycję w hierarchii, czyli być podporządkowany wszystkim członkom rodziny. Jednymi słowy, właściciele muszą dominować nad psem, lub, żeby nie używać nielubianego słowa "dominacja", muszą mieć autorytet. Dobry szef n...