Przyczyny brakowania samic króliczych ze stada


Dr inż. Jan Zając
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych, Instytut Zootechniki, Kraków

Na opłacalność chowu i hodowli królików wpływa wiele czynników, takich jak koszty utrzymania, żywienia, wyniki rozrodu, a więc jakość i liczba urodzonego i odchowanego potomstwa. Brak skutecznego krycia zmusza do utrzymywania samic w stanie bezproduktywnym dla fermy, zwiększając tym samym obciążenie z tytułu utrzymania stada.

Natomiast przy większej liczbie odchowanych królicząt przypadających na samicę stada podstawowego jednostkowy koszt produkcji jednego króliczęcia (kg masy ciała królika) kształtuje się korzystniej niż przy mniejszej liczbie urodzonych zwierząt (Kopański, 1990). W każdym stadzie w ciągu określonego czasu (np. roku, sezonu) następuje stała wymiana części zwierząt. Opuszczają one stado wskutek decyzji gospodarczych, hodowlanych lub przypadków losowych. Przyczyny tego mogą być różne: niezadowa...