Hodowla psów rasowych - podstawowe informacje z zakresu rozrodu. Cz. III


Inż. Monika Osińska-Leśkiewicz
hodowca psów rasy labrador retriever

Przed rozpoczęciem porodu warto zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy. Z pewnością przydadzą się nożyczki, pean, gaza lub pieluchy tetrowe, waga. Praktyczne są również podkłady higieniczne absorbujące wilgoć do położenia w kojcu porodowym. Warto też zakupić przynajmniej jedno opakowanie preparatu mlekozastępczego i butelkę na wypadek konieczności dokarmiania szczeniąt.

Fizjologiczny przebieg porodu

Poród u suk składa się z trzech etapów:

- I fazy porodu, czyli okresu rozwierania szyjki macicy i "ustawiania się" płodów wzdłuż osi długiej

- II fazy porodu, czyli wypierania płodów dzięki silnym, regularnym skurczom partym z udziałem mięśni tłoczni brzusznej

- III fazy, czyli wypierania błon płodowych i łożyska. Przy ciąży mnogiej faza II i III występują zwykle naprzemiennie.

O ile następowanie po sobie fazy II i III jest bardzo czytelne dla osoby odbierającej poród, o tyle rozpoczęcie I fazy porodu jest niezauważalne nawet dla osób o dużym doświadczeniu. Ciężko jest znaleźć wyraźną granicę pomiędzy charakterystycznymi zachowaniami dla ostatniego etapu ciąży a tymi, które towarzyszą początkowi rozwierania się szyjki macicy.

Znaczne nasilenie się objawów z ostatniego etapu ciąży (szerzej omówionych w poprzedniej części artykułu) może nastąpić na 30 minut przed urodzeniem pierwszego szczenięcia, ale bardzo często niepokój, odruch budowy gniazda lub przyspieszony, ciężki oddech pojawiają się nawet na 2-3 dni przed porodem. Skąd więc wiedzieć, kiedy powitamy na świecie tak długo oczekiwane maluchy?

Jednym ze sposobów określania daty porodu jest badanie progesteronu. Na 36-48 godzin przed rozpoczęciem akcji porodowej obserwujemy nagły spadek jego stężenia we krwi.

Pomocne może okazać się mierzenie temperatury ciała ciężarnej. Pomiary należy rozpocząć na 7-10 dni przed planowanym terminem porodu. Dość sta...