Wpływ rasy i warunków utrzymania na mleczność samic króliczych


Dr inż. Jan Zając
Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa

Racjonalne żywienie zwierząt gospodarskich (w tym także królików) wymaga zapewnienia w dziennej dawce pokarmowej odpowiedniej ilości niezbędnych składników odżywczych i substancji stymulujących procesy życiowe. Pokrycie niezbędnego zapotrzebowania ma na celu, oprócz utrzymania zwierząt w dobrym zdrowiu, uzyskanie wysokiej produkcyjności, która w przypadku królików jest nierozłącznie związana z liczbą urodzonych i odchowanych królicząt. Aby ten cel osiągnąć, królice muszą charakteryzować się wysoką mlecznością.

Mleczne samice Mleczność samic jest determinowana czynnikami genetycznymi, należącymi do cech nisko odziedziczalnych, dlatego dużą rolę odgrywa środowisko, tzn. żywienie, pora roku, wiek samicy przy pierwszym kryciu oraz stosowane metody rozpłodu i technologii produkcji. Rozwój młodych królików do wieku 20-21 dni zależy wyłącznie od mleczności samicy. Dopiero w wieku 15-18 dni króliczęta wychodzą z gniazda i zaczynają interesować się paszą. Samica karmi młode najczęściej w nocy, a takż...