Rozwój psychiczny rottweilera


Jan Borzymowski

W rozwoju psychiki rottweilera występuje kilka faz. Zaniedbania w prawidłowości ich przebiegu negatywnie odbijają się na usposobieniu i reakcjach psa. Zwłaszcza okresy socjalizacji z innymi psami oraz z ludźmi mają znaczący wpływ na charakter.

Tłumaczenie wszelkich zaburzeń charakterologicznych rottweilera przyczynami genetycznymi jest często wykrętem osób, które nie potrafią opanować konfliktowej sytuacji. Bywa, że tzw. "trudny charakter" jest odziedziczony po rodzicach, najczęściej jednak konfliktowe zachowania wynikają z wpływu środowiska zewnętrznego, zarówno we wczesnych fazach rozwoju psychiki psa, jak i z różnych sytuacji w życiu późniejszym. Sprawa jest bardzo złożona. Postaram się omówić tę problematykę, począwszy od urodzenia, aż do czasu osiągnięcia wieku dojrzałego, co w przypadku rottweilera oznacza ponad 2 lata.

Przebieg poszczególnych faz rozwoju psa pozostawia znaczące ślady w jego psychice. Dlatego zaniedbania rozwoju w zakresie wpływu środowiska zewnętrznego są później trudne do odrobienia, bo czasu wrócić nie można.

Pierwszy okres, od urodzenia do około 7 tygodni życia, to czas socjalizacji z psami, nauka reagowania na dyscyplinujące działania matki, reakcje na różne zachowania rodzeństwa. W kojcu, na legowisku, przy matce, szczenięta uczą się psich zachowań, reguł postępowania, relacji pomiędzy poszczególnymi osobnikami w stadzie, dowiadują się, co to znaczy przywódca, dominant, silniejszy, co to znaczy być podległym i jak uzyskuje się miejsce w grupie.

Jest to bardzo ważny okres rozwoju psiej osobowości, pozyskiwanie pierwszych informacji - doświadczeń, i nie wolno go zakłócać, np. poprzez wcześniejsze wydawanie szczeniąt nabywcom. Szczenięta zbyt wcześnie odłączone od matki, pozbawione towarzystwa rodzeństwa, nie będą potrafiły znaleźć się wśród innych psów, a konsekwencją tego jest często nadmierna agresja i kłopoty z tresurą, gdyż pierwsze utrwalenia prawidłowych reak...