Hodowla psów rasowych - podstawowe informacje z zakresu rozrodu. Cz. I


Monika Osińska-Leśkiewicz
hodowca psów rasy labrador retriever

Hodowla psów rasowych stała się w ostatnim czasie wyjątkowo popularna. Warto więc, aby właściciele suk świadomie i z możliwie największym profesjonalizmem rozpoczęli reprodukcję.

Wymagania związku kynologicznego

Aby urodzone szczenięta mogły uzyskać miano rodowodowych, czyli posiadających metrykę, na której podstawie nowi właściciele będą mogli otrzymać rodowód, hodowca musi spełnić wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego. Samo posiadanie przez rodziców rodowodów nie uprawnia szczeniąt do otrzymania metryk. Niezbędne jest uzyskanie statusu „suki hodowlanej”, a w przypadku samca - „psa reproduktora”. Uprawnienia te są wpisywane do rodowodu (ryc. 1 i 2) i Karty Sztywnej przez Kierownika sekcji we właściwym oddziale Związku Kynologicznego.

Przyszły hodowca zwraca się w swoim oddziale ZK o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.


Suka hodowlana, pies reproduktor

Status suki hodowlanej uzyskuje suka, która skończyła 18 miesięcy, a powyżej 15. miesiąca życia uzyskała na trzech wystawach (w tym przynajmniej jednej międzynarodowej lub klubowej) od dwóch różnych sędziów oceny doskonałe lub bardzo dobre. Suka hodowlana może dawać jeden miot w każdym roku kalendarzowym do 8. roku życia włącznie.

Psem reproduktorem zostaje pies, który skończył 18 miesięcy, a powyżej 15. miesiąca życia uzyskał na trzech wystawach (w tym przynajmniej jedna międzynarodowa lub klubowa) od dwóch różnych sędziów oceny doskonałe. Dla psa reproduktora nie ustala się limitu kryć ani górnej granicy wieku.

W niektórych rasach dodatkowo wymagane są również: wpisany do rodowodu wynik prześwietlenia stawów biodrowych (dysplazja – HD), wykonanie testów psychicznych lub przeglądu hodowlanego i kwalifikacyjnego. Wykaz tych ras znajdziemy w Załączniku do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego.

...