Naturalne metody szkolenia


Joanna Kosińska
http://zoopsychologia.pl

Na pewno wiele osób spotkało się z określeniami pozytywne metody szkolenia lub naturalne metody szkolenia. Nie każdy jednak wie, że wszystkie te metody wywodzą się od tzw. naturalnej metody szkolenia psów, stworzonej w latach 70. we Francji przez etologa Josepha Ortegę. Stała się ona wkrótce popularna na całym świecie i jest stosowana pod różnymi nazwami (metoda symbiotyczna, szkolenie poprzez zabawę, pozytywna metoda szkolenia).

Joseph Ortega poświęcił wiele lat obserwacji dziko żyjących wilków. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał przy opracowaniu naturalnych metod szkolenia, opartych na wrodzonych predyspozycjach psa, instynktach, pozytywnym nastawieniu i empatii. Tworząc metodę naturalną, Joseph Ortega odwołał się do specjalistów w dziedzinie edukacji dzieci, takich jak Frenet i Montessori, którzy wnieśli nowe podejście pedagogiczne, polegające na pozwalaniu dziecku na naturalne wyrażanie siebie. Zain...