Jak wykorzystać umiejętności psa użytkowego na miejscu prawdziwego zdarzenia. Cz. II


Leonard Wach
Autor jest absolwentem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz autorem wielu publikacji książkowych i prasowych o tematyce kynologicznej. Przez wiele lat był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika MÓJ PIES.

Wyszkolenie psa bez późniejszego doskonalenia nabytych umiejętności spowoduje, że jego wartość użytkowa z upływem czasu będzie się zmniejszać. Konieczne jest zatem powtarzanie wszystkich elementów przerobionych podczas szkolenia. W pierwszej części artykułu Autor omówił takie zagadnienia jak ochrona mieszkania, domu i obiektu poza miejscem zamieszkania. Druga część dotyczy między innymi ochrony przedmiotów, ochrony osobistej oraz pracy węchowej.

Ochrona pozostawionych przedmiotów Bardzo często się zdarza, że jesteśmy zmuszeni do pozostawienia w jakimś miejscu różnych przedmiotów. Dobrze przygotowany pies przypilnuje ich z większą skutecznością niż zamek czy kłódka. Użycie psa w tym konkretnym przypadku zawsze wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami, o których wychowawca musi wiedzieć. Powierzenie naszemu psu do pilnowania przedmiotu powinno wiązać się z realnością wykonania przez niego zadania, ponieważ w warunkach skrajnie niekorzyst...