Jak wykorzystać umiejętności psa użytkowego na miejscu prawdziwego zdarzenia. Cz. I


Leonard Wach
Autor jest absolwentem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz autorem wielu publikacji książkowych i prasowych o tematyce kynologicznej. Przez wiele lat był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika MÓJ PIES.

Wyszkolenie psa bez późniejszego doskonalenia nabytych umiejętności spowoduje, że jego wartość użytkowa z upływem czasu będzie się zmniejszać. Konieczne jest zatem powtarzanie wszystkich elementów przerobionych podczas szkolenia. Oczywiście ćwiczenia podtrzymujące wartość użytkową psa nie muszą być prowadzone z taką intensywnością jak samo szkolenie.

Należy przyjąć, że pies nie zapomina tego, czego się nauczył, lecz bez powtórek wychodzi z wprawy, co przejawia się widocznym brakiem precyzji w jego poczynaniach. Niebagatelne znaczenie ma konsekwencja i systematyczność naszego postępowania z przeszkolonym czworonogiem, bez nich bowiem niczego nie osiągniemy. Nie bez znaczenia są także miejsce i warunki utrzymania psa. Jeśli przebywa on w mieszkaniu, musimy zapewnić mu konieczną porcję ruchu oraz stały kontakt z otaczającym światem. Jeśli ...