Leczymy psy rasowe - co jeszcze warto wiedzieć


lek. wet. Justyna Borkowska-Różańska

Kynologia - nauka o psie - narodziła się w początku drugiej połowy XIX wieku, a pierwsza wystawa psów odbyła się w Newcastle (Anglia) w 1859 roku. Korzenie kynologii sięgają jednakże dużo głębiej. Od czasów prehistorycznych, w lasach i jaskiniach, człowiek korzystał z pomocy psa, który asystował mu w poszukiwaniu pokarmu, pilnowaniu dobytku i zwierząt gospodarskich, w zamian dostając pożywienie i opiekę. W ciągu tysięcy lat wywiązała się pomiędzy dwoma gatunkami wyjątkowa nić porozumienia i uczucia. Człowiek zdobywał coraz większą kontrolę nad środowiskiem, używał i doskonalił psy do bardziej wyrafinowanych zadań: walki, opieki, ciągnięcia ciężarów, wystawiania zwierzyny, aportowania i pilnowania stada.

Genom psa okazał się bardzo elastyczny i podczas hodowli metodą prób i błędów pojawiło się wiele ras o różnych rozmiarach, typach i charakterach. Samo rozmnażanie psów przez wieki spowodowało pojawienie się nadmiaru tych zwierząt w stosunku do potrzeb społeczeństw - psów niezdolnych do pracy lub nieprzystosowanych do niej mimo wybiórczego chowu. W ten sposób pojawiły się pierwsze psy do towarzystwa. Stopniowo człowiek zaczął mieć więcej czasu dla siebie i psy, które mu towarzyszyły w pracy, ...