Wyznaczanie momentu porodu


Lek. wet. Marta Siemieniuch
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy i Ochrony Zdrowia Zwierząt AR we Wrocławiu

Ciąża u kotek trwa od 52 do 74 dni. Zazwyczaj obserwuje się mniejsze rozpiętości i termin porodu przypada z reguły na 66.-67. dzień ciąży. Nieco dłuższe ciąże występują niejednokrotnie u kotek, które wcześniej nie rodziły, jak również u kotów ras długowłosych.

Zdarzają się sytuacje, kiedy dokładna data krycia nie jest znana. Oszacowanie najbardziej prawdopodobnego terminu porodu stanowi wówczas dla hodowcy dużą pomoc. Wyznaczenie daty porodu jest istotne zwłaszcza w przypadku kotek, które podczas porodu wymagają asysty hodowcy lub lekarza. Dotyczy to samic, które wcześniej nie rodziły i być może nie będą potrafiły zająć się samodzielnie potomstwem, a także kotek pewnych ras, których budowa anatomiczna utrudnia wyparcie płodów (szeroka, okrągła głowa u kotów perskich i egzotycznych), oraz kotów rasy abisyńskiej, devon rex i cornish rex, które są predysponowane do długich, trudnych porodów ( ryc. 1i 2). W przeciwieństwie do nich kotki innych popularnych ras, np. brytyjskie, maine coon czy syberyjskie, rodzą bez większych problemów ( ryc. 3i 4). Regułą powinno być asystowanie kotce podczas porodu z powodu wielu możliwych komplikacji mogących mieć miejsce w tym okresie i konieczności natychmiastowej pomocy w przypadku nieprawidłowości.

Jedną z prostych metod ułatwiających określenie terminu porodu jest pomiar stężenia progesteronu w osoczu. Wraz z końcem ciąży poziom hormonu obniża się do 4-5 ng/ml w 63.-65. dniu ciąży, 2 ng/ml w dniu porodu oraz do wartości podstawowych, tj. Aktywność relaksyny, mogącej być pomocnym hormonem przy diagnozowaniu ciąży u kotek, obniża się z 3-9 ng/ml w drugiej połowie ciąży do wartości niewykrywalnych w okresie ostatnich 24 godzin poprzedzających poród. Pozostałe hormony odgrywające rolę w ...