Wykrywanie ciąży u kotek


Lek. wet. Marta Siemieniuch
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy i Ochrony Zdrowia Zwierząt AR we Wrocławiu

Brak jest gatunkowo swoistych testów dla kotek służących do wykrywania ciąży. Kotki oraz suki nie wytwarzają hormonu łożyskowego odpowiadającego ludzkiej gonadotropinie kosmówkowej (hCG), powszechnie wykorzystywanej w testach ciążowych dla kobiet do diagnozowania wczesnej ciąży.

Pomimo braku gonadotropiny kosmówkowej istnieje hormon syntetyzowany zarówno przez płód, jak i przez łożysko - relaksyna, mogący być markerem ciąży. Godny uwagi jest fakt, że poziom relaksyny wzrasta jedynie w czasie normalnej ciąży, natomiast ciąża rzekoma nie powoduje wzrostu jej stężenia w osoczu. Gwałtowny spadek poziomu relaksyny świadczy o poronieniu.
Typowym hormonem ciążowym jest progesteron, jednakże jego produkcja przez ciałka żółte ( corpora lutea) zarówno podczas ciąży, jak i pseudociąży wyklucza zastosowanie go jako markera ciąży.
Obecnie dostępny jest test służący do wykrywania poziomu relaksyny u psów (ReproCHEK Canine Pregnancy Test Kit, Synbiotics). Przeprowadzenie testu wymaga próbki pełnej krwi lub surowicy, a czas oczekiwania na wynik nie przekracza 20 minut. U suk testem tym można skutecznie diagnozować ciążę od 21. dnia jej trwania. Wydaje się, że taki zestaw do detekcji relaksyny można z powodzeniem zastosować u kotek, jednakże nie ma on dla nich rejestracji z powodu niewielkich różnic gatunkowych w strukturze relaksyny. Trwają badania nad opracowaniem testu wykrywającego nieswoiste dla tych dwóch gatunków fragmenty relaksyny.

Dopóki nie będą dostępne wiarygodne i zarejestrowane dla kotów testy do wykrywania ciąży, hodowcy muszą polegać na własnych obserwacjach zachowania kotki bądź obrazowaniu rentgenowskim i ultrasonograficznym. Brak wystąpienia rui po kryciu może świadczyć o ciąży. Należy jednak pamiętać, że zwiększony poziom progesteronu, będący skutkiem owulacji bez zapłodnienia, będzie powodowa...