Wpływ czynników środowiskowych na wyniki rozpłodu królików


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa

Króliki należą do tych nielicznych zwierząt gospodarskich, u których ruja nie występuje u samic cyklicznie, owulacja zaś nie jest uzależniona od rui. Do wystąpienia owulacji konieczne jest pobudzenie płciowe, dlatego nosi ona nazwę prowokowanej. Fakt ten daje możliwość dowolnego ustawienia kryć u samic oraz uzyskania od nich od 3 do 8 miotów w ciągu roku.

Struktura produkcji mięsa króliczego w kraju jest bardzo zróżnicowana i w większości obejmuje fermy drobnotowarowe liczące od kilku do kilkunastu samic stada podstawowego. Według danych szacunkowych, 80% żywca i mięsa króliczego pochodzi z produkcji tradycyjnej - przyzagrodowej, natomiast pozostała część z produkcji towarowej. Również bardzo zróżnicowany jest materiał zwierzęcy. Szacuje się, że około 70% krajowego pogłowia stanowią różnego typu mieszańce. W drobnotowarowej produkcji królic...