Organizacja krycia u kotów, procedury związane z kryciem i prowadzeniem hodowli


Lek. wet. Marta Siemieniuch
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy i Ochrony Zdrowia Zwierząt AR we Wrocławiu

Kotki utrzymywane w dobrych warunkach mogą wydać na świat dwa mioty rocznie. Zalecenia hodowlane FIFE dotyczące kotek rodowodowych mówią jednak, by kotka mająca licencję hodowlaną wydała trzy mioty w ciągu dwóch lat.

Organizacja krycia i kojarzenie zwierząt W zasadzie porody mogą mieć miejsce podczas całego roku, mimo to dostępne dane wskazują, że nieznacznie większa liczba porodów przypada na miesiące wiosenne. Kotki mogą bez problemów rodzić do 8.-10. roku życia, choć najlepszy okres na wydawanie potomstwa przypada u nich między 2. a 5. r. ż. Powyżej 7. r. ż. pojawia się tendencja do nieregularnych cykli płciowych, zmniejszania się liczebności miotów oraz występowania spontanicznych poronień i wad w...