Anatomia układu rozrodczego kotki ( Felis catus, L. 1758)


Lek. wet. Marta Siemieniuch
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, Chorób Przeżuwaczy i Ochrony Zdrowia Zwierząt AR we Wrocławiu


Układ rozrodczy kotki składa się z parzystych jajników, jajowodów, macicy, szyjki macicy, pochwy i sromu.

Jajniki, kształtu owalnego, umocowane są do innych struktur leżących w jamie brzusznej przez więzadła. Jeżeli kotka nie jest w rui, powierzchnia jajników jest gładka, niepobrużdżona. Gdy zbliża się faza estrus, na powierzchni jajnika uwidacznia się i wzrasta 3-7 pęcherzyków jajnikowych. Po owulacji w miejscu pęcherzyka pojawia się ciałko żółte, które może być widoczne nawet do 8 miesięcy po owulacji. Powierzchnia jajników starszych kotek bywa nierówna, guzkowata. U kotki jednak jajniki nie ulegają atrofii wraz z wiekiem i samice są aktywne płciowo mimo zaawansowanego wieku.

Jajowód jest rurowatą strukturą długości 5-6 cm. Macica kotki przypomina literę Y. Ma dwa długie rogi maciczne i krótki trzon. Umiejscowiona jest między okrężnicą a pęcherzem moczowym. Szyjka maciczna, będąca tworem cienkościennym, stanowi połączenie macicy z pochwą. Wielkość macicy zależy od wieku kotki i fazy cyklu płciowego. Wnętrze narządu wyściela endometrium. Łożysko u kotów należy do typu endoteliochorialnego, co oznacza, że krążenie matczyne od płodowego oddzielają 4 warstwy kom...